શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટની રોગીનારાયણ સેવા

મેડીકલ સેન્ટરનો વાર્ષિક અહેવાલ એપ્રિલ – ૨૦૧૭ થી માર્ચ – ૨૦૧૮

વિભાગ નવા કેસ જૂના કેસ પુરુષો સ્ત્રીઓ બાળકો કુલ
નેત્ર ચિકિત્સા-ઓપીડી ૬૧૮૧૯ ૫૯૧૩૬ ૫૪૮૪૫ ૫૬૬૧૪ ૯૪૯૬ ૧૨૦૯૫૫
ફ્રી નેત્ર ચિકિત્સા કેમ્પ= ઓપીડી ૬૧૯ ૩૩૧ ૨૮૮ ૬૧૯
આંખનાં ઓપરેશન ૩૫૩૧ ૪૦૬૩ ૬૬ ૭૬૬૦
આંખના ફ્રી ઓપરેશન-કેમ્પ ૨૭૭ ૩૮૦ ૧૮ ૬૭૫
આયુર્વેદ ૪૨૮૨ ૯૪૯૨ ૩૩૨૭ ૧૦૧૫૭ ૨૯૦ ૧૩૭૭૪
હોમિયોપથી ૧૦૪૫ ૭૩૮૭ ૨૩૦૦ ૩૮૧૭ ૨૩૧૫ ૮૪૩૨
સેરેબ્રલ પાલ્સી ૧૯૪ ૩૦૪૬૩ ૨૬૯ ૧૫૧ ૩૦૨૩૭ ૩૦૬૫૭
ફિઝિયોથેરપી ૩૨૮૩ ૩૩૬૩૮ ૧૬૩૫૮ ૨૦૪૦૦ ૧૬૩ ૩૬૯૨૧
બાળ ચિકિત્સા ૩૭૩૯ ૭૮૯૨ ૧૬૪* ૬૪* ૧૧૪૦૩ ૧૧૬૩૧
ગ્રામ્ય- મેડીકલ કેમ્પ ૬૬૦ ૩૪૧૯ ૯૨૩ ૧૯૨૪ ૧૨૩૨ ૪૦૭૯
કુલ ૭૫૬૪૧ ૧૫૧૪૨૭ ૮૨૩૨૫ ૯૭૮૫૮ ૫૫૨૨૦ ૨૩૫૪૦૩

 

* ૧૨ કે તેથી વધુ ઉંમરનાં કિશોર / કિશોરીઓ

મેડીકલ સેન્ટરની સારવારમાં અંશત : કે પૂર્ણ રાહતવાળા દર્દીઓ અને રકમ

ક્રમ વિભાગ દર્દીની સંખ્યા આપેલ રાહતની રકમ
આયુર્વેદ ૧૪૧ ૮૭૬૦/-
હોમિયોપથી ૧૪૧૮ ૧૯૧૫૨૦/-
સેરેબ્રલ પાલ્સી ૧૯૪૦ ૮૬૦૫૦/-
બાળ ચિકિત્સા ૫૦ ૧૯૦૦/-
ફિઝિયોથેરપી ૧૯૨૬ ૬૬૮૬૦/-
નેત્ર ચિકિત્સા ૯૯૦ ૧૫૭૫૬૨/-
આંખનાં ઓપરેશન ૭૦૦ ૧૧૩૩૨૦૦/-
કુલ   ૭૧૬૫ ૧૬૪૫૮૫૨/-

 

ખાસ નોંધ :- લગભગ ૭૦ વર્ષથી ચાલતા ઔષધાલયની સેવાઓ ૨૦૦૨ના વર્ષથી અલગ-અલગ ૮ વિભાગમાં વિસ્તરી છે. ૨૦૦૨થી માંડીને ૨૦૧૮ સુધીમાં નેત્રચિકિત્સા ૬,૮૭,૪૩૭; આયુર્વેદ : ૧,૨૯,૨૦૬; હોમિયોપથી : ૭૯,૦૩૪; ફિઝિયોથેરપી : ૨,૧૧,૩૪૮; સેરેબ્રલ પાલ્સી : ૧,૭૩,૩૨૨; ૨૦૧૭માં શરૂ થયેલ બાળ ચિકિત્સા : ૧૭,૩૧૪; મોબાઈલ મેડીકલ વાન દ્વારા ૬૨,૭૧૧ એમ કુલ ૧૩,૬૦,૩૭૨ રોગીનારાયણોની સેવા થઈ છે. આ સેવાયજ્ઞ દાનવીરોની સહાયથી અવિરત ચાલુ જ રહેશે.

દાનવીરો પોતાનો ઉદાર હાથ લંબાવીને આ સેવાને વધુ સુવિધાવાળી બનાવી શકે છે. વધુ માહિતી માટે અમારા ફોન નં. (૦૨૮૧) ૨૪૮૧૭૭૭ પર સંપર્ક કરવા વિનંતી.

Total Views: 194
By Published On: June 1, 2018Categories: Sankalan0 CommentsTags: , ,

Leave A Comment

Your Content Goes Here

જય ઠાકુર

અમે શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત માસિક અને શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત પુસ્તક આપ સહુને માટે ઓનલાઇન મોબાઈલ ઉપર નિઃશુલ્ક વાંચન માટે રાખી રહ્યા છીએ. આ રત્ન ભંડારમાંથી અમે રોજ પ્રસંગાનુસાર જ્યોતના લેખો કે કથામૃતના અધ્યાયો આપની સાથે શેર કરીશું. જોડાવા માટે અહીં લિંક આપેલી છે.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram