શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટની રોગીનારાયણ સેવા

મેડીકલ સેન્ટરનો વાર્ષિક અહેવાલ જાન્યુઆરી – ૨૦૧૮ થી ડિસેમ્બર – ૨૦૧૮

વિભાગ નવા કેસ જૂના કેસ પુરુષો સ્ત્રીઓ બાળકો કુલ
નેત્ર ચિકિત્સા-ઓપીડી ૬૪૫૨૯ ૬૧૦૦૨ ૫૭૩૯૧ ૫૮૩૦૬ ૯૮૩૪ ૧૨૫૫૩૧
ફ્રી નેત્ર ચિકિત્સા કેમ્પ= ઓપીડી ૮૮૩ ૪૦૯ ૪૪૮ ૨૬ ૮૮૩
આંખનાં ઓપરેશન ૩૭૯૭ ૪૧૭૦ ૫૮ ૮૦૨૫
આંખના ફ્રી ઓપરેશન-કેમ્પ ૧૩૮ ૧૭૩ ૩૧૭
આયુર્વેદ ૩૩૬૦ ૮૨૨૧ ૩૧૬૮ ૮૧૭૩ ૨૪૦ ૧૧૫૮૧
હોમિયોપથી ૧૦૨૨ ૭૪૯૬ ૨૪૭૬ ૪૨૨૯ ૧૮૧૩ ૮૫૧૮
સેરેબ્રલ પાલ્સી ૨૫૪ ૩૪૭૮૩ ૨૪૯ ૭૪ ૩૪૭૧૪ ૩૫૦૩૭
ફિઝિયોથેરપી ૩૦૫૮ ૩૧૯૦૭ ૧૫૪૦૩ ૧૯૩૭૮ ૧૮૪ ૩૪૯૬૫
બાળ ચિકિત્સા ૩૩૩૪ ૮૨૭૪ ૧૨૬ ૫૭ ૧૧૪૨૫ ૧૧૬૦૮
ગ્રામ્ય- મેડીકલ કેમ્પ ૬૬૩ ૨૮૫૯ ૯૩૭ ૧૫૬૮ ૧૦૧૭ ૩૫૨૨
દંત ચિકિત્સા ૧૫૭૨ ૧૪૧૮ ૧૧૭૬ ૧૬૬૧ ૧૫૩ ૨૯૯૦
જનરલ મેડિસિન ૨૧૦ ૧૦૫ ૧૪૪ ૧૭૦ ૩૧૫
કુલ ૭૮૮૮૫ ૧૫૬૦૬૫ ૮૫૪૧૪ ૯૮૪૦૭ ૫૯૪૭૧ ૨૪૩૨૯૨

 

મેડીકલ સેન્ટરની સારવારમાં અંશત : કે પૂર્ણ રાહતવાળા દર્દીઓ અને આપેલ રાહતની રકમ

ક્રમ વિભાગ દર્દીની સંખ્યા આપેલ રાહતની રકમ
આયુર્વેદ ૧૧૮ ૮૧૧૦/-
હોમિયોપથી ૧૦૬૬ ૧૦૦૯૧૦/-
સેરેબ્રલ પાલ્સી ૧૧૮૩ ૫૬૪૧૫/-
બાળ ચિકિત્સા ૪૬ ૧૬૫૦/-
ફિઝિયોથેરપી ૨૧૧૦ ૬૭૯૩૬/-
નેત્ર ચિકિત્સા ૧૧૩૬ ૨૩૦૩૫૧/-
આંખનાં ઓપરેશન ૭૬૯ ૯૯૯૨૭૦/-
દંત ચિકિત્સા ૧૧૭ ૩૬૮૨૦/-
જનરલ મેડિસિન ૪૦ ૧૯૭૦/-
કુલ   ૬૫૮૫ ૧૫૦૩૪૩૨/-

 

Total Views: 166
By Published On: March 1, 2019Categories: Sankalan0 CommentsTags: , ,

Leave A Comment

Your Content Goes Here

જય ઠાકુર

અમે શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત માસિક અને શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત પુસ્તક આપ સહુને માટે ઓનલાઇન મોબાઈલ ઉપર નિઃશુલ્ક વાંચન માટે રાખી રહ્યા છીએ. આ રત્ન ભંડારમાંથી અમે રોજ પ્રસંગાનુસાર જ્યોતના લેખો કે કથામૃતના અધ્યાયો આપની સાથે શેર કરીશું. જોડાવા માટે અહીં લિંક આપેલી છે.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram