• 🪔 ચિંતન

  યુવાનો સાથે મારો વાર્તાલાપ

  ✍🏻 ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ

  december 2018

  Views: 560 Comments

  આપણે ઓક્ટોબર માસમાં ભારતના ત્રણ અને જ્યોર્જિયાના એક યુવાને ભારતને કેમ મહાન બનાવવું એ વિશેની એમની ધારણાની વાત કરી. હવે તમે શું કરી શકો ? [...]

 • 🪔 ચિંતન

  યુવાનો ભારતને કેવી રીતે મહાન બનાવી શકે

  ✍🏻 ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ

  october 2018

  Views: 760 Comments

  એક બાળકે મને પૂછ્યું, ‘મહાશય, આપ જ્યારે નાના હતા, ત્યારે કઈ ઘટનાએ આપના ઉપર ઊંડો પ્રભાવ પાડ્યો ?’ જ્યારે હું મહાત્મા ગાંધીની જન્મભૂમિ પોરબંદરમાં છું, [...]

 • 🪔 ચિંતન

  યુવાનો સાથે મારો વાર્તાલાપ

  ✍🏻 ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ

  august 2018

  Views: 590 Comments

  જ્યારે હું કોલેજમાં ભણતો હતો ત્યારે મને બે મહત્ત્વની બાબતોનો ઉપદેશ મળ્યો હતો. એક તો શ્રીરામકૃષ્ણનો એ ઉપદેશ કે જેમ તેલ વગર દીવો પ્રગટતો નથી, [...]

 • 🪔

  મારે પાંખો છે, હું ઊડતો જ રહીશ

  ✍🏻 ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ

  october 2015

  Views: 450 Comments

  (અનુવાદક : શ્રીઅનિલભાઈ આચાર્ય ) ગ્રીસનો અનુભવ (ગતાંકથી આગળ) એપ્રિલ ૨૦૦૭માં હું ગ્રીસની મુલાકાતે ગયો હતો ત્યારે મને થયેલ એક સુંદર અનુભવ પણ તમને કહેવા [...]

 • 🪔

  મારે પાંખો છે, હું ઊડતો જ રહીશ

  ✍🏻 ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ

  september 2015

  Views: 450 Comments

  (અનુવાદક : શ્રીઅનિલભાઈ આચાર્ય ) નોંધ : ભારતના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામે રામકૃષ્ણ મિશન વિવેકાનંદ મેમોરિયલ, વડોદરામાં ૧૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૩ના રોજ યોજાયેલ પ્રથમ [...]