• 🪔 પત્રો

  સંસ્કૃત સાહિત્યની મહત્તા

  ✍🏻 સ્વામી અભેદાનંદ

  September 2022

  Views: 5730 Comments

  (19 સપ્ટેમ્બરના રોજ સ્વામી અભેદાનંદજીની તિથિપૂજા ઉપલક્ષ્યે રામકૃષ્ણ મિશન, બેલુર મઠ દ્વારા પ્રકાશિત પુસ્તક ‘Swami Abhedananda Reader’માંથી અભેદાનંદજી દ્વારા લિખિત બે પત્રો અહીં પ્રસ્તુત છે. [...]

 • 🪔 વેદાંત

  વ્યવહારુ વેદાંત

  ✍🏻 સ્વામી અભેદાનંદ

  September 2001

  Views: 200 Comments

  (શ્રીરામકૃષ્ણદેવના સાક્ષાત્ શિષ્ય શ્રીમત્ સ્વામી અભેદાનંદજી મહારાજના મૂળ અંગ્રેજીમાં લખાયેલા કંપ્લીટ વકર્સના લેખનો શ્રી પી.એમ. વૈષ્ણવે કરેલો ગુજરાતી અનુવાદ ભાવિકોના લાભાર્થે અહીં પ્રસ્તુત છે.- સં.) [...]

 • 🪔 સ્તોત્ર

  પ્રકૃતિમ્ પરમામ્

  ✍🏻 સ્વામી અભેદાનંદ

  September 1994

  Views: 1510 Comments

  (શ્રીમત્ સ્વામી અભેદાનંદજી મહારાજ શ્રીરામકૃષ્ણદેવના અંતરંગ શિષ્ય હતા. આ વર્ષે તેમની જન્મતિથિ ૨૯મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવાશે. આ પ્રસંગે તેમણે રચેલ આ સ્તોત્ર વાચકોના લાભાર્થે રજૂ કરીએ [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  વ્યવહારુ વેદાંત

  ✍🏻 સ્વામી અભેદાનંદ

  september 2020

  Views: 1870 Comments

  કેટલાક લોકો માને છે કે વેદાંત તો પૂર્ણ રીતે તાર્કિક અને સૈદ્ધાંતિક છે, તેને આચારમાં મૂકી શકાય નહિ. આવા વિચારો હકીકતથી ઊલટા છે. દુનિયામાં પ્રવર્તમાન [...]

 • 🪔

  My Wanderings in Gujarat

  ✍🏻 Swami Abhedananda

  Swami Vivekananda and Gujarat (2019)

  Views: 830 Comments

  Swami Abhedanandaji Maharaj was a brother disciple of Swami Vivekananda who also wandered in Gujarat and met Swami Vivekananda in Gujarat more than once. This [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  શ્રીઠાકુર સાથેની મારી પ્રથમ મુલાકાત

  ✍🏻 સ્વામી અભેદાનંદ

  october 2018

  Views: 1440 Comments

  1884ના જૂનમાં હું શ્રીરામકૃષ્ણ (ઠાકુર)ને મળવા દક્ષિણેશ્ર્વર ગયો પરંતુ ઠાકુર કોલકાતા ગયા હતા. શશીએ મને ઠાકુરનાં દર્શન કર્યા વગર ન જવા સલાહ આપી અને કહ્યું, [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  શશી મહારાજ વિશે મારાં સંસ્મરણો

  ✍🏻 સ્વામી અભેદાનંદ

  september 2014

  Views: 1470 Comments

  ‘ઉદ્‌બોધન’થી પ્રસિદ્ધ પુસ્તક ‘સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદેર સ્મૃતિકથા’માંથી સાભાર લેવાયેલ અંશનો શ્રીમનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત છે. - સં. મારું મન જ્યારે દક્ષિણેશ્વરની રાણી રાસમણિ [...]

 • 🪔

  સ્વામીજી સૌને પોતાના પગ પર ઊભા થવા કહેતા

  ✍🏻 સ્વામી અભેદાનંદ

  january 2014

  Views: 1540 Comments

  સ્વામી પૂર્ણાત્માનંદજીએ મૂળ બંગાળીમાં લખેલ ગ્રંથ ‘સ્મૃતિ આલોય સ્વામીજી’માંથી ગુરુબંધુ સ્વામી અભેદાનંદજીનાં સ્વામીજી વિશેનાં સંસ્મરણોનો સ્વામી નંદિકેશાનંદ અને મનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  સ્વામીજી સૌને પોતાના પગ પર ઊભા થવા કહેતા

  ✍🏻 સ્વામી અખંડાનંદ

  november 2013

  Views: 1240 Comments

  સ્વામી પૂર્ણાત્માનંદજીએ મૂળ બંગાળીમાં લખેલ ગ્રંથ ‘સ્મૃતિર આલોય સ્વામીજી’ માંથી ગુરુબંધુ સ્વામી અખંડાનંદજીના સ્વામીજી વિશેનાં સંસ્મરણોનો સ્વામી નંદિકેશાનંદ અને શ્રીમનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં [...]