• 🪔 દીપોત્સવી

  સ્વામીજી એક અનન્ય ત્યાગ અને પ્રેરણામૂર્તિ

  ✍🏻 સ્વામી અચલાનંદ

  november 2013

  Views: 1580 Comments

  સ્વામી અચલાનંદજી મહારાજ સ્વામી વિવેકાનંદના સંન્યાસી શિષ્ય હતા. અંગ્રેજી પુસ્તક ‘મોનાસ્ટિક ડિસાય્પલ્સ ઓફ સ્વામી વિવેકાનંદ’માંથી. - સં. (વારાણસી જેવા પવિત્ર શહેરમાં જન્મેલા અને કેળવણી મેળવેલ [...]

 • 🪔

  સ્વામી વિવેકાનંદ સાથે નવ માસ (૪)

  ✍🏻 સ્વામી અચલાનંદ

  March 1991

  Views: 840 Comments

  (નવેમ્બરથી આગળ) સ્વચ્છતા માટે સ્વામીજીનો ખૂબ જ આગ્રહ રહેતો અને મઠમાં ગંદકી કે અવ્યવસ્થાને તેઓ બિલકુલ સહન કરી શકતા નહિ. તેથી તેઓ સાધુઓ ઉપર ચાંપતી [...]

 • 🪔

  સ્વામી વિવેકાનંદજી સાથે નવ માસ (૩)

  ✍🏻 સ્વામી અચલાનંદ

  February 1991

  Views: 810 Comments

  (ડિસેંબરથી આગળ) સ્વામીજી પોતાના શિષ્યોને શ્રીરામકૃષ્ણદેવના અંતરંગ શિષ્યો પ્રત્યે ખાસ પ્રકારનું માન આપવા શીખવતા. તેઓ કહેતા કે, આ શિષ્યો શ્રીરામકૃષ્ણદેવના કુટુંબના સભ્યો કહેવાય. જેઓને શ્રીઠાકુર [...]

 • 🪔

  સ્વામી વિવેકાનંદજી સાથે નવ માસ (૨)

  ✍🏻 સ્વામી અચલાનંદ

  November 1990

  Views: 770 Comments

  સ્વામી અચલાનંદજી મહારાજ સ્વામી વિવેકાનંદના શિષ્ય હતા અને ૧૯૩૮થી ૧૯૪૭, તેમની મહાસમાધિ સુધી તેઓ રામકૃષ્ણ મઠ અને રામકૃષ્ણ મિશનના ઉપાધ્યક્ષ હતા. તેઓ કેદારબાબા નામે વધારે [...]

 • 🪔 સંસ્મરણો

  સ્વામી વિવેકાનંદજી સાથે નવ માસ (૧)

  ✍🏻 સ્વામી અચલાનંદ

  September 1990

  Views: 940 Comments

  સ્વામી અચલાનંદજી મહારાજ ‘કેદારબાબા’ નામે સુપરિચિત છે. તેઓ સ્વામી વિવેકાનંદજીના શિષ્ય હતા અને ૧૯૩૮ થી ૧૯૪૭ તેમની મહાસમાધિ સુધી તેઓ રામકૃષ્ણ મઠ અને રામકૃષ્ણ મિશનના [...]