• 🪔 પાર્ષદપ્રસંગ

  બેદરકારને ધર્મલાભ થાય નહીં

  ✍🏻 સ્વામી અદ્‌ભુતાનંદ

  February 2022

  Views: 1770 Comments

  (શ્રીરામકૃષ્ણદેવના સંન્યાસી શિષ્ય સ્વામી અદ્‌ભુતાનંદજીની પોતાની દિવ્ય સ્મૃતિઓનું વર્ણન એક ભક્તે લિપિબદ્ધ કર્યું છે. 1886ના ઓક્ટોબર માસમાં શ્રીરામકૃષ્ણદેવનાં અસ્થિની વરાહનગર મઠમાં સ્થાપના કરવામાં આવી અને [...]

 • 🪔 પાર્ષદપ્રસંગ

  ત્યાગી ભક્તો માટે ભિક્ષાનું મહત્ત્વ

  ✍🏻 સ્વામી અદ્‌ભુતાનંદ

  January 2022

  Views: 1380 Comments

  લાટુ મહારાજ ઘણી નાની વયે બિહારનું પોતાનું ઘર છોડી કોલકાતામાં શ્રીરામકૃષ્ણદેવના ગૃહસ્થ શિષ્ય રામબાબુને ઘરે નોકરનું કામ કરવા આવ્યા હતા. શૈક્ષણિક કોઈ ઉપલબ્ધિ ન હોવા [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  ઈશ્વરીય ભાવ અને માનવીય ભાવ

  ✍🏻 સ્વામી અદ્ભુતાનંદ

  february 2018

  Views: 640 Comments

  એક દિવસ રામબાબુ શ્રીઠાકુર માટે એક ટોપલી જલેબી લઈને દક્ષિણેશ્વર આવ્યા. પરંતુ માર્ગમાં ટોપલીમાંથી એક જલેબી કાઢીને એક નાના બાળકને આપી દીધી. શ્રીઠાકુર એ જલેબી [...]