• 🪔 મનોવિજ્ઞાન

  એકાગ્રતા અને ધ્યાનનું મનોવિજ્ઞાન

  ✍🏻 સ્વામી અખિલાનંદ

  February 1998

  Views: 900 Comments

  બ્રહ્મલીન સ્વામી અખિલાનંદજી (૧૯૨૬-૧૯૬૨) રામકૃષ્ણ સંઘના સંન્યાસી હતા. શ્રીરામકૃષ્ણદેવના અંતરંગ શિષ્ય સ્વામી બ્રહ્માનંદજી મહારાજ પાસેથી મંત્ર દીક્ષા થયા પછી તેમને વેદાંતના પ્રચાર કાર્ય માટે અમેરિકા [...]

 • 🪔 મનોવિજ્ઞાન

  એકાગ્રતા અને ધ્યાનનું મનોવિજ્ઞાન

  ✍🏻 સ્વામી અખિલાનંદ

  January 1998

  Views: 640 Comments

  બ્રહ્મલીન સ્વામી અખિલાનંદજી (૧૯૨૬-૧૯૬૨) રામકૃષ્ણ સંઘના સંન્યાસી હતા. શ્રીરામકૃષ્ણદેવના અંતરંગ શિષ્ય સ્વામી બ્રહ્માનંદજી મહારાજ પાસેથી મંત્ર દીક્ષા થયા પછી તેમને વેદાંતના પ્રચાર કાર્ય માટે અમેરિકા [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  સંઘર્ષ અને તણાવ પર કાબૂ કેવી રીતે મેળવવો?

  ✍🏻 સ્વામી અખિલાનંદ

  November 2021

  Views: 1120 Comments

  સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ કે સંઘર્ષ અને તણાવ કેવી રીતે દૂર કરી શકાય. પશ્ચિમના મોટાભાગના મનોચિકિત્સકો ફ્રોઇડને અનુસરે છે. તેમાંના કેટલાક એડલરની પદ્ધતિ અને કાર્લ [...]

 • 🪔

  વ્યક્તિત્વ વિકાસનું મનોવિજ્ઞાન

  ✍🏻 સ્વામી અખિલાનંદ

  April-May 1996

  Views: 1440 Comments

  સ્વામી વિવેકાનંદનો સુપ્રસિદ્ધિ સંદેશો છે- ‘Be and Make’ ‘પ્રથમ પોતે મનુષ્ય બનો અને પછી અન્યને બનવામાં સહાયરૂપ થાઓ’ જ્યાં સુધી શિક્ષકોના પોતાના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ ન [...]