• 🪔 ચિંતન

  દેવાસુર સંગ્રામ

  ✍🏻 ડૉ. આરતી એન. રૂપાણી

  september 2018

  Views: 550 Comments

  આચાર્ય દ્રોણ, પિતામહ, વિદુર એ બધા મારી એક વાત કેમ નથી સમજી શકતા કે મારી સાથે, મારા પિતા સાથે જે અન્યાય થયો છે એ સત્ય [...]

 • 🪔

  વ્યવહારમાં આધ્યાત્મિકતા અને સ્વામી વિવેકાનંદ

  ✍🏻 ડૉ. આરતી એન. રૂપાણી

  march 2013

  Views: 550 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણદેવ : ‘શું જોઈએ છે તારે?’ નરેન : ‘મારી એવી ઈચ્છા છે કે શુકદેવજીની જેમ એકધારા પાંચ છ દિવસ સુધી લાગલગાટ સમાધિમાં ડૂબેલો રહું. ત્યાર [...]