• 🪔 વ્યક્તિત્વ વિકાસ

  યુવાનોને

  ✍🏻 ડૉ. શ્રીઅરવિન્દ નંદાણિયા

  april 2017

  Views: 1060 Comments

  આજના યુગમાં અત્યારે વિશ્વ અને દરેક દેશના વિકાસમાં યુવાનોનો ફાળો મહત્ત્વનો બની રહે છે. યુવાનો ધારે તો વિશ્વની અને આપણા દેશની સૂરત પલટાવી શકે, એ [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  આત્મકલ્યાણનું પ્રથમ સોપાનઃ પ્રાર્થના

  ✍🏻 ડૉ. શ્રીઅરવિન્દ નંદાણિયા

  may 2016

  Views: 1400 Comments

  ભારતીય સંસ્કૃતિ પાસે સંસ્કારનો ભવ્ય વારસો પડેલો છે, જેમાં વિપુલ પ્રમાણમાં ગુણયુક્ત ઉપદેશ, કર્તવ્ય-આજ્ઞા જોવા મળે છે. માનવબુદ્ધિના વિકાસની સાથે જ સંસ્કૃતિનો વિકાસ સંકળાયેલો છે. [...]