• 🪔

  સમન્વયરૂપ શ્રીરામકૃષ્ણ

  ✍🏻 શ્રી અરવિંદ

  October 1991

  Views: 300 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસનો જન્મોત્સવ દર વર્ષે કલકત્તાને મૂળમાંથી ઉત્તેજિત કરી મૂકે તેવી ઘટના છે. દક્ષિણેશ્વરના સંતનો જન્મ - આવિર્ભાવ - સાંપ્રત ભારતની એક ઘટના છે એવું [...]

 • 🪔

  વિશ્વમાંગલ્ય ઝંખે છે: ભારતનું પુનર્જાગરણ

  ✍🏻 શ્રી અરવિંદ

  October-November 1994

  Views: 1130 Comments

  ભારતના આટલા બધા હજારો સંતો, સાધુઓ અને સંન્યાસીઓએ આપણને પોતાના જીવન દ્વારા કયો મૂક સંદેશ આપ્યો છે? ભગવાન શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસના વ્યક્તિત્વમાંથી કયો સંદેશ પ્રસારિત થયો [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  સ્વામી વિવેકાનંદનો પ્રભાવ અને એમની એ મહાન સહાય

  ✍🏻 શ્રી અરવિંદ

  november 2013

  Views: 2030 Comments

  અંગ્રેજી પુસ્તક ‘વિવેકાનંદ હીઝ ગોસ્પેલ ઓફ મેન મેકિંગ’માં શ્રી અરવિંદ તથા પોંડીચેરીનાં શ્રીમાતાજીના પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખનો શ્રી મનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત છે. - [...]

 • 🪔

  ભારતનો પ્રબુદ્ધ આત્મા

  ✍🏻 શ્રી અરવિંદ

  October 1990

  Views: 570 Comments

  ભારતનું ઓગણીસમું શતક અનુકરણશીલ, આત્મ-વિસ્મરણશીલ અને કૃત્રિમ હતું. તે બીજા યુરોપનું સર્જન કરવા માગતું હતું. ગીતાના મહાન વાક્ય : स्वधर्मे निधनं श्रेय: परधर्मो भयावह: (પોતાનો [...]