• 🪔 સંસ્મરણ

  શ્રીશ્રી માનાં મધુર સંસ્મરણો

  ✍🏻 આશુતોષ મિત્ર

  december 2015

  Views: 1460 Comments

  ગયા અંકમાં કાકા નીલમાધવના મૃત્યુ સમયે શ્રીશ્રીમાની વ્યગ્રતા વિશે અને જમાઈ પ્રમથની બિમારીના પ્રસંગ વિશે વાંચ્યું, હવે આગળ... ચા લઈને મિત્રે દરવાજો બંધ કર્યો. બન્ને [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  શ્રીશ્રી માનાં મધુર સંસ્મરણો

  ✍🏻 આશુતોષ મિત્ર

  september 2015

  Views: 1660 Comments

  ગયા અંકમાં શ્રીશ્રીમાની જગન્નાથ પુરીની યાત્રા વિશે વાંચ્યું, હવે આગળ... એક દિવસ શ્રીશ્રીમાએ મને એકાંતમાં બોલાવીને પૂછ્યું, ‘જયરામવાટી જઈ શકીશ?’ મેં જવાબ આપ્યો, ‘મા, શા [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  શ્રીશ્રી માનાં મધુર સંસ્મરણો

  ✍🏻 આશુતોષ મિત્ર

  august 2015

  Views: 1410 Comments

  ગયા અંકમાં આપણે પગલીમામી તેમની પુત્રી રાધૂ, ગણેન્દ્રનાથ, નીલમાધવ વગેરેનાં વૃતાંત જોયાં, ૧૬ બોઝપાડા લેઈનના ભગિની નિવદિતાના બાલિકા વિદ્યાલયના એક ઓરડામાં ગોપાલની માના અંતિમ દિવસોનો [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  શ્રીશ્રી માનાં મધુર સંસ્મરણો

  ✍🏻 આશુતોષ મિત્ર

  july 2015

  Views: 1470 Comments

  ગયા અંકમાં આપણે સંસ્મરણકારનાં શ્રીમા અંગેનાં સંસ્મરણોમાં માના નોબતખાનાના નિવાસ અને દૈનંદિન નિત્યક્રમ વગેરે વિશે વાંચ્યું, હવે આગળ... ભગિની નિવેદિતાએ જ્યારે પોતાના બાલિકા વિદ્યાલયને બોઝપાડા [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  શ્રીશ્રી માનાં મધુર સંસ્મરણો

  ✍🏻 આશુતોષ મિત્ર

  June 2015

  Views: 1300 Comments

  ગયા અંકમાં આપણે આશુતોષ મિત્રનાં શ્રીશ્રીમાના દિવ્યજીવન વિષયક વિવિધ સંસ્મરણો જોયાં, હવે આગળ... એક દિવસ બપોરે શ્રીશ્રીમા પોતાના ઓરડામાં આરામ કરતાં કરતાં વાતો કરવા લાગ્યાં. [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  શ્રીશ્રી માનાં મધુર સંસ્મરણો

  ✍🏻 આશુતોષ મિત્ર

  may 2015

  Views: 1920 Comments

  શ્રીશ્રીમાના ભાઈઓ વિશે અહીં થોડુંઘણું લખું છું, કારણ કે એની આવશ્યકતા પડશે. એ લોકો એમાંય વિશેષત : એમના મોટા અને વચેટ ભાઈ પૂજારી બ્રાહ્મણ હતા. [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  શ્રીશ્રી માનાં મધુર સંસ્મરણો

  ✍🏻 આશુતોષ મિત્ર

  April 2015

  Views: 1410 Comments

  એક બીજે દિવસે હું સ્વામી વિવેકાનંદજી સાથે શ્રીશ્રીમાના ઘરે ગયો. ત્યારે સ્વામીજી તાજેતરમાં જ કાશ્મીરથી પાછા આવ્યા હતા. તેઓ શ્રીશ્રીમાને પ્રણામ કરવા આવ્યા હતા. સાથે [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  શ્રીશ્રી માનાં મધુર સંસ્મરણો - ૧

  ✍🏻 આશુતોષ મિત્ર

  march 2015

  Views: 1380 Comments

  સંપાદકીય નોંધ : લેખક સ્વામી ત્રિગુણાતીતાનંદના સહોદર ભાઈ હતા. એમણે રામકૃષ્ણ સંઘમાં યોગદાન આપ્યું હતું. સંન્યાસ પછી એમનું નામ સ્વામી સત્યકામાનંદ પડ્યું. પોતાના સંઘજીવનમાં એમને [...]