• 🪔 સંસ્મરણ

  ભારતીય સંન્યાસી જીવનની બે ઝાંખી

  ✍🏻 સ્વામી ભાસ્કરાનંદ

  સંન્યાસીનો સુખદાયી સંસ્પશર્ એ વખતે સ્વામી વિશુદ્ધાનંદજી રામકૃષ્ણ સંઘના ઉપાધ્યક્ષ હતા. એક વખત હિમાલયન રાજ્યનાં મહારાણી બેલુર મઠમાં તેમને મળવા આવ્યાં. તેમણે મહારાજશ્રીની પાવનકારી પવિત્રતા[...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  સંન્યાસી જીવનમાં વ્યંગવિનોદ

  ✍🏻 સ્વામી ભાસ્કરાનંદ

  અમારા શિલોંગના આશ્રમની નજીકના પાડોશમાં મુખર્જી કુટુંબ રહેતું હતું. એક સાંજે આશ્રમના સંન્યાસીઓ ભોજન લેતા હતા, ત્યારે એકાએક ભોજનખંડના બારણે મુખર્જી પૂર્વસૂચના વિના દેખાયા. આશ્રમના[...]