• 🪔

  મંત્રદીક્ષાનું મહત્ત્વ

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  August 1996

  Views: 190 Comments

  (શ્રીમત્ સ્વામી ભૂતેશાનંદજી મહારાજ રામકૃષ્ણ મઠ અને મિશનના પરમાધ્યક્ષ છે.) દીક્ષા’ શબ્દનો અર્થ, ‘પ્રારંભ કરવાનું વ્રત લેવું’ એવો થાય છે. એટલા માટે જ અંગ્રેજીમાં એને [...]

 • 🪔

  આધ્યાત્મિક જીવનનો અર્થ

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  March 1996

  Views: 150 Comments

  (શ્રીમત્ સ્વામી ભૂતેશાનંદજી મહારાજ રામકૃષ્ણ મઠ અને મિશનના પરમાધ્યક્ષ છે. તા. ૨૭-૧-૧૯૯૦ના રોજ તેમણે શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટમાં સાધકોના પ્રશ્નોના ઉત્તરરૂપે જે કહ્યું હતું, તેનો સારાંશ [...]

 • 🪔

  સાધનામાં વ્યાકુળતાનું મહત્ત્વ

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  August 1992

  Views: 190 Comments

  (શ્રીમત્ સ્વામી ભૂતેશાનંદજી મહારાજ સમસ્ત રામકૃષ્ણ મઠ અને મિશનના પરમાધ્યક્ષ છે.) સામાન્ય રીતે આધ્યાત્મિક સાધના અંગે આપણે અસ્પષ્ટ ખ્યાલ ધરાવીએ છીએ. મોટા ભાગે તો આપણે [...]

 • 🪔

  લીલાસંગિની શ્રીમા શારદાદેવી

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  December 2003

  Views: 50 Comments

  (બ્રહ્મલીન શ્રીમત્‌ સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ દ્વારા સંપાદિત મૂળ બંગાળી સંકલનગ્રંથ ‘શતરૂપેન સારદા’માંથી રામકૃષ્ણ મઠ-મિશનના બારમા પરમાઘ્યક્ષ બ્રહ્મલીન શ્રીમત્‌ સ્વામી ભૂતેશાનંદજી મહારાજના લેખ ‘લીલાસંગિની’નો બ્ર.તમાલ અને શ્રી [...]

 • 🪔

  આઘ્યાત્મિક પ્રશ્નોત્તરી

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  June

  Views: 150 Comments

  (રામકૃષ્ણ મઠ અને મિશનના પરમાધ્યક્ષ શ્રીમત્ સ્વામી ભૂતેશાનંદજી મહારાજે ૫ ડિસેમ્બર, ૧૯૯૧ના રોજ રાજકોટમાં ભક્તોના પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપ્યા હતા, તેના અંશો વાચકોના લાભાર્થે પ્રસ્તુત છે.) [...]

 • 🪔 કથામૃત

  કથામૃત પ્રસંગ

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  November 2003

  Views: 60 Comments

  કઠોપનિષદ (૧.૩.૧૦.૧૧)માં કહ્યું છે : इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः ॥ महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः। पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा [...]

 • 🪔

  અગાઉના દહાડા

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  May

  Views: 150 Comments

  (બેલુડ મઠનો આરંભ થયા પછીના ત્યાંના સાધુજીવનનાં શરૂઆતનાં વર્ષો બહુ આકરાં હતાં અને માનવીની સહિષ્ણુતાની તેમાં કપરી કસોટી થતી. રામકૃષ્ણ મઠ અને મિશનના આદરણીય અધ્યક્ષ [...]

 • 🪔 કથામૃત

  કથામૃત પ્રસંગ

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  October 2003

  Views: 40 Comments

  અદ્વૈત અને વિશિષ્ટાદ્વૈત શ્રીઠાકુર કહે છે : ‘હું એમની માયા પણ લઉં છું અને એમના અનેક રૂપોને પણ લઉં છું. માયાના પ્રભાવે જે વિવિધતા દેખાય [...]

 • 🪔

  આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોત્તરી

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  April 1995

  Views: 130 Comments

  (રામકૃષ્ણ મઠ અને મિશનના પરમાધ્યક્ષ શ્રીમત્ સ્વામી ભૂતેશાનંદજી મહારાજે ૬ ડિસેમ્બર, ૧૯૯૧ના રોજ રાજકોટમાં ભક્તોના પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપ્યા હતા, તેના અંશો વાચકોના લાભાર્થે પ્રસ્તુત છે.) [...]

 • 🪔

  શ્રીરામકૃષ્ણના મતે ઈશ્વર-સાક્ષાત્કાર માટેનાં વ્યવહારુ પગલાં

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  March

  Views: 130 Comments

  (શ્રીમત્ સ્વામી ભૂતેશાનંદજી મહારાજ રામકૃષ્ણ અને રામકૃષ્ણ મિશનના પરમાધ્યશ્રી છે.) શ્રીરામકૃષ્ણના ઈશ્વર-સાક્ષાત્કાર તથા તે માટેનાં વ્યવહારુ પગલાં વિષેનાં મંતવ્યોની ચર્ચા કરતાં પહેલાં આ શબ્દોનો ખરેખર [...]

 • 🪔 કથામૃત

  કથામૃત પ્રસંગ

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  September 2003

  Views: 20 Comments

  જ્ઞાની ખેડૂતની વાર્તા આ વાર્તા દ્વારા શ્રીઠાકુરે વેદાંતદર્શનના સંસાર માયામય છે, સ્વપ્નવત્‌ છે એ સિદ્ધાંતની ચર્ચા કરી છે. જે પરમાત્મા છે તે સાક્ષી સ્વરૂપ છે; [...]

 • 🪔 કથામૃત

  કથામૃત પ્રસંગ

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  August 2003

  Views: 70 Comments

  ત્રણ દયાનંદ અને કેશવનો અભિમત પહેલાં શ્રીકેશવચંદ્ર સેનનો ઉલ્લેખ કરતાં શ્રીઠાકુરે કહ્યું હતું: ‘એની પૂંછડી ખરી ગઈ છે’, અર્થાત્‌ અવિદ્યા દૂર થઈ છે અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ [...]

 • 🪔 કથામૃત

  કથામૃત પ્રસંગ

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  July 2003

  Views: 70 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) તંત્રનો દિવ્ય, વીર અને પશુભાવ એટલા માટે તંત્રશાસ્ત્રમાં સાધકોના ભાવોને ત્રણ શ્રેણીઓમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે; દિવ્યભાવ, વીરભાવ અને પશુભાવ. જેમના અંત:કરણમાં વિષયાસક્તિ પ્રબળ [...]

 • 🪔

  સ્વામી સારદાનંદજી મહારાજના સંસ્મરણો

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  January

  Views: 290 Comments

  સ્વામી સારદાનંદજી મહારાજની જન્મતિથિ (૭મી જાન્યુઆરી ‘૯૫) પ્રસંગે (સ્વામી સારદાનંદજી મહારાજના શિષ્ય અને શ્રીરામકૃષ્ણ મઠ અને મિશનના પરમાધ્યક્ષ સ્વામી ભૂતેશાનંદજી મહારાજે, તા. ૧૮મી જાન્યુઆરી ૧૯૭૫ [...]

 • 🪔 કથામૃત

  કથામૃત પ્રસંગ

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  June 2003

  Views: 50 Comments

  બે ત્યાગ - સાચો અર્થ અને આચરણ અહીં શ્રીઠાકુર ભક્તોને ત્યાગ વિશે ઉપદેશ આપે છે. તેઓ બતાવે છે કે સંન્યાસી અને ગૃહસ્થ માટે ત્યાગનો આદર્શ [...]

 • 🪔

  શરણાગતિ

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  December 1994

  Views: 1470 Comments

  (શ્રીરામકૃષ્ણ મઠ અને રામકૃષ્ણ મિશનના પરમાધ્યક્ષ પૂજ્યપાદ શ્રીમત્ સ્વામી ભૂતેશાનંદજી મહારાજે શ્રીરામકૃષ્ણદેવ અને શ્રી શ્રીમા શારદાદેવી તથા તેમના મહત્તમ જીવનમાં પ્રસ્ફૂટિત ‘શરણાગતિ’ભાવ વિશે જુદા-જુદા પ્રસંગોએ [...]

 • 🪔 કથામૃત

  કથામૃત પ્રસંગ

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  May 2003

  Views: 70 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) શાસ્ત્ર, શરણાગતિ અને ગુરુ અહીં મુખ્યવાત છે ગુરુ અને શાસ્ત્રવાક્યમાં વિશ્વાસ, એટલે કે શ્રદ્ધા. માત્ર વિચાર કરવાથી શું થવાનું છે? જ્યારે આપણે પ્રભુને [...]

 • 🪔 કથામૃત

  કથામૃત પ્રસંગ

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  April 2003

  Views: 60 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ મઠ, મિશનના બારમા પરમાધ્યક્ષ બ્રહ્મલીન શ્રીમત્‌ સ્વામી ભૂતેશાનંદજી મહારાજ રામકૃષ્ણ મઠ, યોગોદ્યાન, કાંકુડગાચ્છી, કોલકાતામાં ‘શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત’ એ વિષય પર બંગાળીમાં આપેલાં ધારાવાહિક વ્યાખ્યાનોનો પ્રથમ [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  આજના જીવનમાં શ્રીરામકૃષ્ણદેવના આદર્શની પ્રાસંગિકતા

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  March 2003

  Views: 70 Comments

  રામકૃષ્ણ મઠ-મિશનના બારમા પરમાધ્યક્ષ શ્રીમત્‌ સ્વામી ભૂતેશાનંદજી મહારાજે ૧૯૮૭માં આપેલા પ્રવચનનો શ્રી મનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ ભાવિકોના લાભાર્થે અહીં પ્રસ્તુત છે. - સં. પ્રાય: [...]

 • 🪔 કથામૃત પ્રસંગ

  બ્રહ્મતત્ત્વ તથા આદિશક્તિ

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  February 2003

  Views: 70 Comments

  (કથામૃત : ૧/૪૭/૧ : ૨૨ જુલાઈ, ૧૮૮૩) આ પરિચ્છેદના પ્રારંભમાં શ્રી માસ્ટર મહાશયે દક્ષિણેશ્વરનું એક અત્યંત સુંદર શબ્દચિત્ર આપ્યું છે. ચિત્રની વિશેષતા એ છે કે [...]

 • 🪔

  મંત્ર દીક્ષા શું છે? - ૨

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  January 2003

  Views: 50 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) પાંચ શીલ : આપણું વર્તન, આપણી દીક્ષિત થવાની મન:સ્થિતિ સાથે મેળ ખાય તેવું હોવું જોઈએ. દીક્ષા વખતે વર્તનના નીચે બતાવેલા પાંચ નિયમો - [...]

 • 🪔

  મંત્રદીક્ષા શું છે?

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  December 2002

  Views: 170 Comments

  મંત્રદીક્ષા શું છે? સંસ્કૃતના દીક્ષા શબ્દનો અર્થ ‘આરંભ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી’ એવો થાય છે. અને એનો અંગ્રેજી અનુવાદ ‘Initiation’ એવો કરવામાં આવ્યો છે. આ ‘Initiation’ [...]

 • 🪔

  સ્વામી વિવેકાનંદ અને આજનો યુવવર્ગ

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  November 2002

  Views: 130 Comments

  રામકૃષ્ણ મઠ મિશનના ૧૨મા પરમાધ્યક્ષ બ્રહ્મલીન શ્રીમત્‌ સ્વામી ભૂતેશાનંદજી મહારાજના મૂળ બંગાળીમાં ‘ઉદ્‌બોધન’ પત્રિકામાં ૧૯૮૯માં પ્રસિદ્ધ લેખનો શ્રીમનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ ભાવિકોના લાભાર્થે અહીં [...]

 • 🪔

  ભગવત્પ્રાપ્તિના ઉપાયો (૨)

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  December 1991

  Views: 300 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) જ્યારે આપણે સંસારનો દોષ કાઢીએ છીએ, ત્યારે આપણે એ તપાસતા નથી કે દોષ ખરેખર સંસારનો છે કે પોતાનો? આપણે આત્મસમીક્ષા કરવી જોઈએ કે, [...]

 • 🪔 કથામૃત પ્રસંગ

  વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી આદિને ઉપદેશ - ૫

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  October 2002

  Views: 150 Comments

  (કથામૃત : ૧/૧૭/૭ : ૧૪ ડિસેમ્બર, ૧૮૮૨) દક્ષિણેશ્વરના મંદિરમાં શ્રીવિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી આદિ ભક્તો સાથે ઠાકુરની ઈશ્વર વિશે ચર્ચા ચાલી રહી છે. વૈધી ભક્તિ ભક્તિ વિશે [...]

 • 🪔 કથામૃતપ્રસંગ

  વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી આદિને ઉપદેશ - ૪

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  September 2002

  Views: 110 Comments

  (કથામૃત ૧/૭/૭ : ૧૪ ડિસેમ્બર, ૧૮૮૨) દક્ષિણેશ્વરના કાલિમંદિરમાં વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી સાથે ઠાકુરની અવિરત ભગવચ્ચર્ચા ચાલી રહી છે. જ્ઞાનપથ કઠણ આ પહેલાં ઠાકુરે ‘કમજાત અહંકાર’ને દૂર [...]

 • 🪔 કથામૃત પ્રસંગ

  વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી આદિને ઉપદેશ - ૩

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

  August 2002

  Views: 100 Comments

  (કથામૃત ૧/૭/૬-૭ : ૧૪ ડિસેમ્બર, ૧૮૮૨) જ્ઞાનીની અવસ્થા અને શ્રીરામકૃષ્ણની ઉપમા વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી સાથે શ્રીઠાકુરની ભગવચ્ચર્ચા અવિરત ચાલુ છે. વિજયકૃષ્ણ શ્રીઠાકુરને પ્રશ્ન પૂછે છે: ‘મન [...]

 • 🪔 કથામૃત પ્રસંગ

  વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી આદિને ઉપદેશ - ૨

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

  July 2002

  Views: 120 Comments

  (કથામૃત : ૧.૭.૧-૩ , ૧૪ ડિસેમ્બર ૧૮૮૨) બદ્ધજીવ દક્ષિણેશ્વરના કાલીમંદિરમાં વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી ઇત્યાદિ ભક્તો સાથે શ્રીઠાકુરનો અવિરામ ભગવત્પ્રસંગ ચાલે છે. શ્રીઠાકુર જીવોના ચાર પ્રકારનાં લક્ષણો [...]

 • 🪔 કથામૃત પ્રસંગ

  વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી આદિને ઉપદેશ - ૧

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

  June 2002

  Views: 170 Comments

  (કથામૃત ૧/૭/૧-૨ : ૧૪ ડિસેમ્બર ૧૮૮૨) જન્માંતરવાદ અને શાસ્ત્ર દક્ષિણેશ્વરના કાલિમંદિરમાં શ્રીયુત વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી શ્રીઠાકુરનાં દર્શન કરવા આવ્યા છે. એ સમયે તેઓ બ્રાહ્મસમાજમાં સાધારણ સવેતન [...]

 • 🪔 કથામૃત પ્રસંગ

  શિવનાથ આદિ બ્રાહ્મભક્તોના સંગે - ૨

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  May 2002

  Views: 130 Comments

  (શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત ૧/૧૪/૬-૭ : ૨૮ ઓક્ટોબર ૧૮૮૨) સ્વામી વિવેકાનંદનું યંત્ર રૂપે ઘડતર શ્રીરામકૃષ્ણદેવ સીંથીના બ્રાહ્મસમાજમાં એકઠા થયેલા બ્રાહ્મભક્તો સમક્ષ ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તેઓ વારંવાર [...]

 • 🪔 કથામૃત પ્રસંગ

  શિવનાથ આદિ બ્રાહ્મભક્તોના સંગે

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  March 2002

  Views: 170 Comments

  (કથામૃત : ૧/૬/૧/૨ : ૨૮ ઓક્ટોબર, ૧૮૮૨) પ્રાકૃત માનવ અને જીવનનો ઉદ્દેશ શ્રીઠાકુર બ્રાહ્મભક્ત વેણીમાધવ પાલના ઉદ્યાનગૃહમાં એમના ઉત્સવમાં સંમિલત થવા આવ્યા છે. માસ્ટર મહાશયે [...]

 • 🪔 કથામૃત પ્રસંગ

  કેશવચંદ્ર સેન સાથે - ૬

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  February 2002

  Views: 150 Comments

  (કથામૃત : ૧/૫/૮ : ૨૭ ઓક્ટોબર, ૧૮૮૨) લોક-શિક્ષા : એક કઠિનકાર્ય શ્રીઠાકુર કહે છે : ‘‘લોક-શિક્ષા આપવી ઘણી કઠિન છે.’’ જે કોઈ લોક-શિક્ષા આપશે તે [...]

 • 🪔 કથામૃત પ્રસંગ

  કેશવચંદ્ર સેન સાથે - ૫

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

  January 2002

  Views: 200 Comments

  (કથામૃત : ૧/૧૩/૭-૮, ૨૭ ઓક્ટોબર ૧૮૮૨) કેશવ અને વિજયનો મતભેદ શ્રીરામકૃષ્ણ કેશવની સાથે સ્ટીમરમાં બેસીને ગંગાજીના વક્ષ પર ભ્રમણ કરી રહ્યા છે. ઈશ્વરચર્ચા અવિરત ચાલુ [...]

 • 🪔 કથામૃત પ્રસંગ

  કેશવચંદ્ર સેન સાથે - ૪

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  October 2001

  Views: 270 Comments

  (કથામૃત ૧/૫/૬ : ૨૭ ઓક્ટોબર, ૧૮૮૨) નામમાં વિશ્વાસ કેશવ તથા અન્ય બ્રાહ્મભક્તોની સાથે શ્રીઠાકુરની અવિરામ ઈશ્વર-પ્રસંગચર્ચા ચાલે છે. શ્રીઠાકુર કહે છે : ‘મનથી જ બદ્ધ [...]

 • 🪔 કથામૃત પ્રસંગ

  કેશવચંદ્ર સેન સાથે - ૩

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

  September 2001

  Views: 320 Comments

   (ગતાંકથી આગળ)  કથામૃત, ૧-૫ (૪-૫) : ૨૭ ઓક્ટોબર, ૧૮૮૨ સૃષ્ટિતત્ત્વ, ઈશ્વર અને જગત્-સંસાર ગંગાના જલપ્રવાહ પર વહેતા જહાજમાં કેશવ અને અન્ય બ્રાહ્મભક્તો સાથે શ્રીઠાકુરનો અવિરામ [...]

 • 🪔 કથામૃત-પ્રસંગ

  શ્રીકેશવચંદ્ર સેન સાથે - ૨ (બ)

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

  August 2001

  Views: 340 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) પરિણામવાદ અને વિવર્તવાદ દાર્શનિકો કહે છે કે અભિવ્યક્તિના બે પ્રકાર છે. કેટલાક કહે છે કે બ્રહ્મનું પરિણામ હોય છે, અને બીજા કેટલાક કહે [...]

 • 🪔 કથામૃત-પ્રસંગ

  શ્રીકેશવચંદ્ર સેન સાથે - ૨ (અ)

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

  July 2001

  Views: 270 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) (કથામૃત : ૧/૧૩/૪ : ૨૭ ઓક્ટોબર, ૧૮૮૨) શ્રીરામકૃષ્ણ અને કેશવ કેશવ સેન શ્રીઠાકુરને દક્ષિણેશ્વરથી સ્ટીમરમાં ફેરવવા માટે આવ્યા છે. સાથે ઘણા ભક્તો છે. [...]

 • 🪔 કથામૃત પ્રસંગ

  કેશવચંદ્ર સેનની સાથે - ૧

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

  June 2001

  Views: 260 Comments

  (કથામૃત : ભાગ-૧ : ખંડ ૫ : પૃ.૯૨-૯૮ : ૨૭ ઓક્ટોબર, ૧૮૮૨) શ્રીઠાકુરને સ્ટીમરની સફર કરાવવા કેશવચંદ્ર સેન આવ્યા છે. શ્રીઠાકુર નૌકામાં જઈ રહ્યા છે, [...]

 • 🪔 કથામૃત

  શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત પ્રસંગ : ચતુર્થ દર્શન

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

  May 2001

  Views: 260 Comments

  (કથામૃત ૧/૪/૧-૨ : ૬ માર્ચ ૧૮૮૨) શ્રીઠાકુરનો સહજ અને ગંભીર ભાવ ૫ માર્ચ, ૧૮૮૨નું વર્ષ. શ્રીઠાકુર દક્ષિણેશ્વરના પોતાના ખંડમાં ભક્તો સાથે ભગવચ્ચર્ચા કરી રહ્યા છે. [...]

 • 🪔 કથામૃત પ્રસંગ

  શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત પ્રસંગ : તૃતીય દર્શન

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  April 2001

  Views: 260 Comments

  (કથામૃત ૧/૩/૧-૨ : ૫ માર્ચ ૧૮૮૨) શ્રીરામકૃષ્ણદેવના ઉપદેશોમાં એક બાજુએ ઉચ્ચતમ આદર્શની વાતો છે તો બીજી બાજુએ વ્યાવહારિક જગતની ઉપયોગી વાતો પણ છે. અધિકારીભેદ પ્રમાણે [...]

 • 🪔 કથામૃત પ્રસંગ

  શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત પ્રસંગ : દ્વિતીય દર્શન ભાગ -૩

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

  February 2001

  Views: 290 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) ત્યારબાદ શ્રીઠાકુરનો એક કઠિન પ્રશ્ન આવ્યો. એમણે પૂછ્યું : ‘તમારી શ્રદ્ધા સાકાર પર છે કે નિરાકાર પર?’ ઈશ્વર સાકાર અને નિરાકાર બાહ્ય દૃષ્ટિએ [...]

 • 🪔 કથામૃત પ્રસંગ

  શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત પ્રસંગ : દ્વિતીય દર્શન

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

  January 2001

  Views: 260 Comments

  (સપ્ટેમ્બર, ૨૦૦૦ થી આગળ) પ્રતીક અને પથ પ્રતીકની સહાય વિના કોઈ એ અતીન્દ્રિય વસ્તુને ગ્રહણ ન કરી શકે; પછી ભલે એ પ્રતીક માટીની મૂર્તિના રૂપે [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  શ્રીમા શારદાદેવી : રામકૃષ્ણ મઠનાં આધ્યાત્મિક ગુરુમાતા

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  December 2000

  Views: 570 Comments

  એક રીતે જોતાં રામકૃષ્ણ મઠનું સર્જન એ જાણે શ્રીરામકૃષ્ણને શારદાદેવીએ કરેલી પ્રાર્થનાનું ફળ જ છે. શ્રીરામકૃષ્ણની મહાસમાધિ પછી પણ ખૂબ લાગણીપૂર્વક મા શારદાદેવી તેને પ્રાર્થતાં [...]

 • 🪔 દિપોત્સવી

  સ્વામી વિવેકાનંદ અને વેદાંત

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદ

  October-November 2000

  Views: 390 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ મિશનના ૧૨મા પરમાધ્યક્ષ બ્રહ્મલીન શ્રીમત્ સ્વામી ભૂતેશાનંદજી મહારાજના ‘આધ્યાત્મિક જીવનનો મર્મ’ નામના પુસ્તકમાંથી આ લેખ વાચકોના લાભાર્થે અહીં પ્રસ્તુત છે. -સં. એ તો હવે [...]

 • 🪔 કથામૃત

  શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત પ્રસંગ - દ્વિતીય દર્શન

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

  September 2000

  Views: 360 Comments

  (ગતાંકથી ચાલુ) એક વખત સ્વામી સારદાનંદજી મહારાજ પાસે આવીને એક વ્યક્તિએ કહ્યું કે, તે સંસાર ત્યાગ કરવા માગે છે. આ સમયે અમે પણ ત્યાં હતા [...]

 • 🪔 કથામૃત

  શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત પ્રસંગ - દ્વિતીય દર્શન

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

  August 2000

  Views: 350 Comments

  કથામૃત : ૧ : ૨ : ૧ : ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૧૮૮૨ પ્રથમ મુલાકાત પછી વિદાય લેતી વખતે માસ્ટર મહાશયને શ્રીઠાકુરે કહ્યું: ‘ફરી આવજો.’ આ પ્રથમ [...]

 • 🪔 કથામૃત

  કથામૃત પ્રસંગ - પ્રથમદર્શન

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

  July 2000

  Views: 360 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) શ્રીઠાકુર આવી ભાવાવસ્થા અનેક વાર અનુભવતા. અનેક વાર એમના મનની આવી અવસ્થા થઈ જતી અને તેઓ સંસારના કોઈ વિષય પર ઊતરી ન આવતા. [...]

 • 🪔 કથામૃત

  શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત પ્રસંગ - પ્રથમ દર્શન

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

  June 2000

  Views: 390 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત - પ્રથમ દર્શન તા. ૨૬ ફેબ્રુઆરી - ૧૮૮૨. શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃતમાંથી આપણે દરરોજ થોડો થોડો ભાગ વાંચીશું અને તેના તત્ત્વને સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું. આજે [...]

 • 🪔 કથામૃત

  શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત પ્રસંગ - ભૂમિકા

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

  May 2000

  Views: 360 Comments

  (‘શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત’માંથી કંઈને કંઈ આપવાની માગ ઘણા ભાવિકજનો તરફથી આવતી હતી. સત્યપ્રાપ્તિના પંથે ચાલવા, શ્રેયસનું જીવનપાથેય મેળવવા સૌ કોઈને શ્રેષ્ઠ રીતે ઉપયોગી થાય અને મનની [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત પ્રસંગ

  ભૂમિકા

  ✍🏻 સ્વામી ભૂતેશાનંદજી

  April 2000

  Views: 340 Comments

  ‘શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત’માંથી કંઈને કંઈ આપવાની માંગ ઘણા ભાવિકજનો તરફથી આવતી હતી. સત્યપ્રાપ્તિના પંથે ચાલવા, શ્રેયસ્‌નું જીવનપાથેય મેળવવા સૌ કોઈને શ્રેષ્ઠ રીતે ઉપયોગી થાય અને મનની [...]