• 🪔

  મદ્રાસના બેતાજ બાદશાહ: આલાસિંગા પેરુમલ (3)

  ✍🏻 સ્વામી દેશિકાત્માનંદ

  August 1991

  Views: 540 Comments

  (ગતાંકથી ચાલુ) મદ્રાસમાં સ્વામી વિવેકાનંદનું વિજયાગમન સ્વામીજીએ ડેટ્રોઈટમાં એક વાર તેમના મિત્રોને કહેલું : ‘ભારત મને સાંભળશે! ભારતને તેના પાયામાંથી હું હચમચાવી નાખીશ! ભારત મારું [...]

 • 🪔

  મદ્રાસના બેતાજ બાદશાહ : આલાસિંગા પેરુમલ (૨)

  ✍🏻 સ્વામી દેશિકાત્માનંદ

  July 1991

  Views: 630 Comments

  (ગતાંકથી આગળ) ટ્રીપ્લીકેનની સાહિત્ય સંસ્થામાં આલાસિંગાએ સ્વામીજીનાં કેટલાંક પ્રવચનો ગોઠવ્યાં અને આમ જનતાને તેમનો પરિચય કરાવ્યો. અહીં જ દીવાન બહાદુર રઘુનાથ રાવના અધ્યક્ષપદે સ્વામીજીને શિકાગો [...]

 • 🪔

  મદ્રાસના બેતાજ બાદશાહ: આલાસિંગા પેરુમલ

  ✍🏻 સ્વામી દેશિકાત્માનંદ

  June 1991

  Views: 580 Comments

  સ્વામી દેશિકાત્માનંદજી રામકૃષ્ણ સંઘના સંન્યાસી છે. કોણ છે આ માણસ? મદ્રાસના મુખ્ય સ્ટેશને બેંગ્લોર જતી ટ્રેઈનમાં એક વખતે ઘણી વિચિત્ર ઘટના બની. એક કાળા ભારતીયે [...]