• 🪔

  અત્યાધુનિક ચીન

  ✍🏻 સ્વામી દુર્ગાનંદ

  september 2015

  Views: 1400 Comments

  ગયા અંકમાં ચીનના રસ્તા, બસ સુવિધા ઈત્યાદિ વિશે વાંચ્યું, હવે આગળ ... સાધારણ અવલોકન આ દેશ ખરેખર સ્વચ્છતાવાળો છે. રસ્તામાં, સાર્વજનિક જગ્યા, પર્યટક સ્થળો તેમજ [...]

 • 🪔

  અત્યાધુનિક ચીન

  ✍🏻 સ્વામી દુર્ગાનંદ

  august 2015

  Views: 1480 Comments

  રસ્તાઓ અને બસ સુવિધાઓ ચીનના બસ સ્ટેશન પર પણ કેટલી સુવિધાઓ! આરામદાયક વિશ્રાંતિકા, નજીકમાં સુગમ્ય ટિકિટ બારીઓ, વિશાળ જગ્યા, સ્વચ્છ ઉપાહાર ગૃહ અને દુકાનો, સરકતો [...]

 • 🪔

  અત્યાધુનિક ચીન

  ✍🏻 સ્વામી દુર્ગાનંદ

  july 2015

  Views: 1590 Comments

  એક્સપ્રેસ ટ્રેન ચીનમાં રેલવેનો એક લાખ કિ.મી.નો માર્ગ છે. આની સરખામણીએ ભારતમાં ૬૫ હજાર કિ.મી. રેલમાર્ગ છે. ‘ણ’ શ્રેણી અને ‘T’ શ્રેણીની રેલગાડીની ગતિ અનુક્રમે [...]

 • 🪔

  અત્યાધુનિક ચીન

  ✍🏻 સ્વામી દુર્ગાનંદ

  june 2015

  Views: 1760 Comments

  ચીન આજે એક ઘણો આધુનિક દેશ બની ગયો છે. તેનાં શહેરો અને અનેક ગામડાં પણ અન્ય વિકસિત દેશો જેવાં જ છે. કેટલાંક શહેરો તો એનાથી [...]

 • 🪔

  ચીનનો પરિચય

  ✍🏻 સ્વામી દુર્ગાનંદ

  may 2015

  Views: 1630 Comments

  સંપાદકીય નોંધ : રામકૃષ્ણ મિશન વિવેકાનંદ યુનિવર્સિટીના રજીસ્ટ્રાર સ્વામી દુર્ગાનંદજી મહારાજે ચીનના પોતાના પ્રવાસને આધારે લખેલ લેખ 'A Monk's Peregrinations in China' નો શ્રીમનસુખભાઈ મહેતાએ [...]