• 🪔 બોધ કથા

  સંત તો કરુણામૂર્તિ છે

  ✍🏻 એક સેવક

  સંતો સદૈવ સર્વનું યોગક્ષેમ જ ઇચ્છે છે. ભલું કરનાર પર ભલમનસાઈ અને બૂરું કરનાર પર કુદૃષ્ટિ, એ  એમના જીવનનો આદર્શ નથી. સંતો બીજાને માટે જીવે[...]

 • 🪔 ભાગવત કથા

  બાળ ધ્રુવ પાસેથી આપણે શું શીખી શકીએ

  ✍🏻 એક સેવક

  મનુપુત્ર ઉત્તાનપાદને બે પત્ની હતી. તેમનાં નામ સુનીતિ અને સુરુચિ હતાં. સુરુચિ મહારાજને અત્યંત પ્રિય હતાં. પરંતુ ધ્રુવનાં માતા સુનીતિ પ્રત્યે મહારાજને એટલો પ્રેમભાવ ન[...]