• 🪔

    યુનેસ્કો અને રામકૃષ્ણ મિશનનું સાંવિધાનિક સામ્ય

    ✍🏻 ફેડરીકો મેયર

    March 1994

    Views: 1470 Comments

    (શિકાગો ખાતે ઈ.સ. ૧૮૯૩માં ભરાયેલ વિશ્વધર્મ મહાસભાને સ્વામી વિવેકાનંદે કરેલ સંબોધનની શતાબ્દીની ઉજવણી પ્રસંગે ૮ ઑક્ટૉબ૨, ૧૯૯૩ના રોજ યોજાયેલ ઉદ્‌ઘાટન સમારંભમાં યુનેસ્કોના ડાયરેક્ટ૨-જન૨લ મિ. ફેડરિકો [...]