• 🪔

  અવકાશી ક્ષેત્રે ભારતની સિદ્ધિ - ઈન્સેટ ૨

  ✍🏻 ઓ.પી.એન. કલ્લા

  October-November 1994

  Views: 850 Comments

  (શ્રી ઓ.પી.એન. કલ્લા સ્પેસ એપ્લીકેશન સેન્ટર, અમદાવાદના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર તેમ જ શ્રીરામકૃષ્ણ વિવેકાનંદ સેન્ટર, અમદાવાદના અધ્યક્ષ છે. ઈન્સેટ-૨ની સફળતામાં તેમણે મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો.) આપણા [...]

 • 🪔

  મૅનૅજમૅન્ટ અને વેદાંત

  ✍🏻 ફ્રેંક લીમેન્સ

  October-November 1994

  Views: 850 Comments

  (શ્રી ફ્રેંક લીમેન્સ - પોતે એક વિશાળ આંતરરાષ્ટ્રીય બીઝનેસ સંસ્થા Oce Internationalમાં વાઈસ પ્રેસીડન્ટ રૂપે કાર્ય કરે છે, જેમાં સમગ્ર વિશ્વમાં લગભગ ૪૦૦૦ લોકો કાર્ય [...]