• 🪔 સંસ્મરણ

  પૂજ્ય આત્મસ્થાનંદજી મહારાજ સાથેનાં સંસ્મરણો

  ✍🏻 શ્રી ગુલાબભાઈ જાની

  September 2021

  Views: 1450 Comments

  આપણાં પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે- गंगा पापं शशी तापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा। पापं तापं च दैन्यं च घ्नन्ति सन्तो महाशयाः ।। ગંગા પાપ હરે છે, [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  સાંપ્રત સમાજનાં માતપિતાની ભૂમિકા - ગાંધીજીવનના સંદર્ભમાં

  ✍🏻 શ્રી ગુલાબભાઈ જાની

  october 2019

  Views: 1620 Comments

  સમગ્ર વિશ્વ ગાંધીજન્મની સાર્ધશતાબ્દી ઊજવી રહ્યું છે, ત્યારે જે વિષય મને સૂચવાયો છે તેનાં ત્રણ પાસાં છે. પ્રથમ સાંપ્રત સમાજનું સ્વરૂપ સમજવું પડે અને તે [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  નિવેદિતાનું શિક્ષણકાર્ય - ભારતીયતાના પરિપ્રેક્ષ્યમાં

  ✍🏻 શ્રી ગુલાબભાઈ જાની

  november 2017

  Views: 1380 Comments

  એક સમર્થ વ્યક્તિએ કરેલા સંકલ્પને ચરિતાર્થ કરવા માટે કોઈ વાર ભગવાન મહાકાલ બીજી સમર્થ વ્યક્તિનું નિર્માણ કરે, એવું બનતું હોય છે. ભારતની સ્ત્રીઓને કેળવણીનો પ્રકાશ [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  સ્વામીવિવેકાનંદઃ દરિદ્રનારાયણના દેવદૂત

  ✍🏻 શ્રી ગુલાબભાઈ જાની

  December 2012

  Views: 1470 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ-વિવેકાનંદ ભાવધારાને વરેલા શ્રી ગુલાબભાઇ જાની જાણીતા કેળવણીકાર છે. આજના યુગને આપણે વિજ્ઞાનનો યુગ કહીએ છીએ. અનેકવિધ વૈજ્ઞાનિક સંશોધનોએ દુનિયાને ભૌતિક રીતે પલટાવી નાખી છે. [...]

 • 🪔 યુવજગત

  નવયુગના મહાન સમન્વયાચાર્ય-સ્વામી વિવેકાનંદ-૨

  ✍🏻 શ્રી ગુલાબભાઈ જાની

  august 2012

  Views: 3290 Comments

  સ્વામી વિવેકાનંદે લખ્યુંઃ ‘‘અમે આટલા બધા સંન્યાસીઓ ભ્રમણ કર્યા કરીએ અને લોકોને ધર્માેપદેશ આપ્યા કરીએ, એ કેવળ ગાંડપણ છે. શું આપણા ગુરુદેવ કહેતા ન હતા [...]

 • 🪔 યુવજગત

  નવયુગના મહાન સમન્વયાચાર્ય-સ્વામી વિવેકાનંદ-1

  ✍🏻 શ્રી ગુલાબભાઈ જાની

  july 2012

  Views: 3160 Comments

  મહાપુરુષોનું જીવન તેમનાં વર્ષાેથી નહીં પણ તેમનાં કાર્યોથી મપાય છે. ‘‘હું મારું ચાલીસમું વર્ષ નહીં જોઉં’’ - એવી આગાહી કરનાર સ્વામી વિવેકાનંદે પોતાની આકરી જીવનસાધના [...]

 • 🪔

  શાળામાં સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓનું મહત્ત્વ

  ✍🏻 ગુલાબભાઇ જાની

  April-May 1996

  Views: 10120 Comments

  શ્રી ગુલાબભાઇ જાની સિસ્ટર નિવેદિતા સ્કૂલના સંસ્થાપક અને નિયામક છે. તેમણે પોતે પોતાની શાળામાં સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ વિશે સફળતાપૂર્વક પ્રયોગો કર્યા છે. અનુભવના આધારે લખાયેલ આ [...]