• 🪔 દીપોત્સવી

  ‘ઉત્તર આપણે પોતે જ શોધવો રહ્યો’

  ✍🏻 સ્વામી ઇષ્ટમયાનંદ

  October 2022

  Views: 3943 Comments

  (સ્વામી ઇષ્ટમયાનંદજી રામકૃષ્ણ મિશન વિવેકાનંદ મેમોરિયલ, વડોદરાના સચિવ છે. -સં.) કમરભર પાણીમાં અર્ધનગ્ન અવસ્થામાં પોતાની નાની દીકરીની સાથે ઊભેલી એ વ્યકિતએ અમને કહ્યું, ‘આગળ જાઓ, [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  તણાવ- કારણ અને ઉપાય

  ✍🏻 સ્વામી ઇષ્ટમયાનંદ

  November 2021

  Views: 1360 Comments

  એક વાર એક સંન્યાસી કેટલાક લોકોની સાથે નાવમાં ગંગા પાર જઈ રહ્યા હતા. સાથે એક ડૉક્ટર મિત્ર પણ હતા. નદીની વચ્ચે પહોંચતાં જ અચાનક તોફાન [...]