• 🪔 સાધના

  ભક્તિનો વિકાસક્રમ

  ✍🏻 સ્વામી જપાનંદ

  May 2003

  Views: 70 Comments

  ભક્તિનો વિકાસક્રમ ભક્તિના ત્રણ ભેદ છે : - સાધનભક્તિ, ભાવભક્તિ અને પ્રેમભક્તિ. શ્રવણ દર્શનાદિ દ્વારા જે ભક્તિનો લાભ થાય છે તેને સાધનભક્તિ કહે છે; તે [...]

 • 🪔 સાધના

  ભક્તિનાં વિવિધ સ્વરૂપો

  ✍🏻 સ્વામી જપાનંદ

  April 2003

  Views: 30 Comments

  જુદા જુદા યુગોમાં જુદા જુદા ભાવોનું પ્રાબલ્ય શાસ્ત્રરૂપ આધ્યાત્મિક ઇતિહાસના પઠનથી એમ માલૂમ પડે છે કે એકએક યુગમાં શાંતદાસ્યાદિ ભાવોમાંથી એકએક ભાવ માનવમનની ઉપાસનાના પ્રધાન [...]

 • 🪔 સાધના

  ભક્તિનાં લક્ષણો - ૨

  ✍🏻 સ્વામી જપાનંદ

  March 2003

  Views: 40 Comments

  ભક્તિનાં વિવિધ સ્વરૂપો ભક્તિશાસ્ત્રમાં ઈશ્વર પ્રત્યે પરમ પ્રેમભાવને રાગાત્મિકા, અહૈતુકી કે સુખ્યા ભક્તિ કહી છે. રાગ એટલે ઈષ્ટ અથવા અભિલષિત વસ્તુમાં રસ સહિત પરમ પ્રેમભાવ [...]

 • 🪔 સાધના

  ભક્તિનાં લક્ષણો

  ✍🏻 સ્વામી જપાનંદ

  February 2003

  Views: 40 Comments

  સરળ ભાવથી ઈશ્વરનું અનુસંધાન કરવું, તેનું નામ જ ભક્તિયોગ છે. પ્રીતિ એ જ તેનાં આદિ, મધ્ય અને અંત છે. ક્ષણવાર પણ જો ખરા ભગવત્પ્રેમની ઉન્મત્તતા [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  બિલખામાં શ્રીરામકૃષ્ણ સેવાશ્રમ અને પ્રભુનો પીપળો

  ✍🏻 સ્વામી જપાનંદ

  september 2017

  Views: 1410 Comments

  બિલખા રાજ્યના દીવાન ત્રિભુવનભાઈ સાથે પરિચય થયો. એમણે વિનંતી કરી કે હું એમની સાથે બીલખા જઈને રાજ્યના ખર્ચે એક નિ:શુલ્ક આયુર્વેદિક ઔષધાલયની સ્થાપના કરું. બધો [...]