• 🪔 ઇતિહાસ

  રાષ્ટ્ર અને રાષ્ટ્રિય એકતા-અર્વાચીન દૃષ્ટિએ

  ✍🏻 શ્રી નરેન્દ્ર આર. પટેલ

  april 2017

  Views: 1470 Comments

  ઈક નદિયા ઈક નાર કહાવત, મૈલો હી નીર ભરો ! જબ મિલ કરકે એક બરન ભયે, સુરસરિ નામ પર્યો. આ અવતરણ પરથી આપણને આપણી રાષ્ટ્રિય [...]

 • 🪔 ઇતિહાસ

  રાષ્ટ્રધ્વજનો ઈતિહાસ

  ✍🏻 શ્રી નરેન્દ્ર આર. પટેલ

  february 2017

  Views: 3450 Comments

  દેશની એકતા, રાષ્ટ્રપ્રેમ તથા અખંડિતતાનું પ્રતીક એ આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ છે. રાષ્ટ્રધ્વજ ક્યારે અને કોણે તૈયાર કર્યો, કેવી પરિસ્થિતિમાં માન્યતા મળી, કેટલા ફેરફાર થયા, અંતે કેવી [...]

 • 🪔 ઇતિહાસ

  કનકલતા બરુઆ

  ✍🏻 શ્રી જિતેન્દ્ર પટેલ

  january 2017

  Views: 1740 Comments

  ભારતમાતાની સ્વતંત્રતા માટે જે થોડીક નારીઓએ પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપી છે એમાં કનકલતા બરુઆ પણ ખરી. પૂર્વાંચલના આસામ પ્રદેશની વતની, આ છોકરી શહાદતને વરી ત્યારે [...]