• 🪔 સ્વાસ્થ્ય

    સર્વગ્રાહી ચિકિત્સા

    ✍🏻 ડૉ. જ્યોતિ કોઠારી અને ડૉ. મનુ કોઠારી

    September 1997

    Views: 810 Comments

    સર્વગ્રાહી ચિકિત્સા (રુડયાર્ડ કિપ્લિંગનો અભિગમ) ડૉ. જ્યોતિ કોઠારી, (એમ.ડી., ડી.જી.ઓ) સાન્તાક્રુઝ, મુંબઈના સંજીવની નર્સિંગહોમનાં સ્ત્રીરોગનાં કન્સલ્ટિંગ ડૉક્ટર છે. ડૉ. મનુ કોઠારી (ઍમ.ઍસ. ઍમ ઍસ. સી) [...]