• 🪔

    વિશ્વમાં રામકૃષ્ણ મિશનનું સ્થાન

    ✍🏻 ડૉ. કે. આર. નારાયણન્

    October-November 1997

    Views: 680 Comments

    તા. ૧મે, ૧૯૯૭ના રોજ નઝરુલ મંચ, કલકત્તા ખાતે યોજાયેલ રામકૃષ્ણ મિશનના શતાબ્દી સમારોહ પ્રસંગે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ (તત્કાલીન ઉપરાષ્ટ્રપતિ) ડૉ. કે.આર.નારાયણને આપેલ ઉદ્‌ઘાટન પ્રવચનનું ગુજરાતી ભાષાંતર [...]