• 🪔 દીપોત્સવી

  શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટનું અનન્ય સાહિત્ય-પ્રચાર કાર્ય

  ✍🏻 શ્રી કૌશિકભાઈ ગોસ્વામી

  October 2022

  Views: 2360 Comments

  (શ્રી કૌશિકભાઈ ગોસ્વામી શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટના એક ઉત્સાહી કાર્યકર્તા છે. યુવા-પ્રેરણા, રાહતકાર્ય, પુસ્તક વેચાણ, વગેરે પ્રવૃત્તિઓમાં તેઓનું મહત્ત્વનું યોગદાન છે. -સં.) શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટ દ્વારા [...]

 • 🪔 અહેવાલ

  પ્રાચીન ગુરુકુલ પરંપરાનું મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ-પ્રશિક્ષણ

  ✍🏻 શ્રી કૌશિકભાઈ ગોસ્વામી

  january 2020

  Views: 1720 Comments

  સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું છે, ‘શ્રદ્ધા, શ્રદ્ધા, શ્રદ્ધા; પોતાનામાં શ્રદ્ધા, ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા ! મહત્તાનું આ જ રહસ્ય છે. તમને તમારા પોતાનામાં શ્રદ્ધા નહીં હોય તો તમારે [...]

 • 🪔 અહેવાલ

  નર્મદાતટે ધ્યાન-જપ શિબિર

  ✍🏻 શ્રી કૌશિકભાઈ ગોસ્વામી

  may 2017

  Views: 1640 Comments

  અહેતુક કૃપાસિંધુ ભગવાન શ્રીરામકૃષ્ણદેવ, શ્રી શ્રીમા, સ્વામીજી અને મા નર્મદાની કૃપાથી રામકૃષ્ણ મિશન, વડોદરા દ્વારા આયોજિત પતિતપાવની પુણ્ય સલિલા મા નર્મદાના તટ પર આનંદમયી આશ્રમ, [...]

 • 🪔 યુવજગત

  તમે સર્વ શક્તિમાન છો

  ✍🏻 શ્રી કૌશિકભાઈ ગોસ્વામી

  september 2016

  Views: 1760 Comments

  સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે કે તમે સર્વ શક્તિમાન છો, બધી જ શક્તિ તમારી અંદર રહેલી છે. તમે પોતાની શક્તિને અભિવ્યક્ત ન કરી શકો, ત્યારે નિષ્ફળ [...]

 • 🪔 પ્રેરણાં

  મુશ્કેલીઓથી ડરો નહીં

  ✍🏻 શ્રી કૌશિકભાઈ ગોસ્વામી

  july 2016

  Views: 1550 Comments

  આપણે દૈનંદિન જીવનમાં બહુવિધ પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે અને આપણી માનસિક પરિસ્થિતિ અનુસાર તેની વિવિધ પ્રકારે પ્રતિક્રિયા કરીએ છીએ. સ્વામી વિવેકાનંદ આપણને પ્રત્યેક પરિસ્થિતિમાં [...]

 • 🪔 વિદ્યાર્થી જગત

  આત્મવિશ્વાસ

  ✍🏻 શ્રી કૌશિકભાઈ ગોસ્વામી

  may 2016

  Views: 1350 Comments

  સ્વામી વિવેકાનંદ વારંવાર પોતાના પ્રવચનમાં આત્મવિશ્વાસ જગાવવાનો ઉલ્લેખ કરે છેે. સ્વામીજી કહે છે કે જો તમને તમારી પોતાની જાતમાં વિશ્વાસ નથી તો તમારા જેવું આ [...]