• 🪔 દીપોત્સવી

  રામકૃષ્ણ મિશનના આદર્શોના પ્રચાર માટે ભક્તોની ભૂમિકા

  ✍🏻 ડૉ. લતાબહેન દેસાઈ

  October 2022

  Views: 4761 Comment

  (ડૉ. લતાબહેન દેસાઈએ સેવારુરલ, ઝઘડિયામાં વર્ષોથી એકનિષ્ઠ સેવા આપે છે. રામકૃષ્ણ મિશનના શતાબ્દી મહોત્સવમાં તા. ૭ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૯૮ના રોજ સમાપન સત્રમાં ડૉ. લતા દેસાઈએ આ [...]

 • 🪔 ચિંતન

  શાંતિદાયિની

  ✍🏻 ડૉ. લતા દેસાઈ

  january 2021

  Views: 1260 Comments

  દુનિયામાં દરેક વ્યક્તિ જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને આનંદ ઇચ્છે છે. કેટલાક લોકો આ શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆત કરે છે. તેમાંના કેટલાક ગૃહસ્થીમાં રહીને [...]

 • 🪔

  એક અજ્ઞાત યાત્રાની શરૂઆત

  ✍🏻 ડૉ. અનિલ દેસાઈ અને ડૉ. લતા દેસાઈ

  january 2015

  Views: 1600 Comments

  (નવેમ્બરથી આગળ...) તેઓ જાણતા હતા કે કેવી રીતે ટૂંકા જવાબ આપીને નાનાં બાળકોને પણ સમજાવી શકાય છે. અમારી પુત્રી ૮ થી ૧૭ વર્ષની વય દરમ્યાન [...]

 • 🪔

  એક અજ્ઞાત યાત્રાની શરૂઆત

  ✍🏻 ડૉ. અનિલ દેસાઈ અને ડૉ. લતા દેસાઈ

  november 2014

  Views: 1640 Comments

  લેખકો બાળરોગ-સ્ત્રીરોગ વિશેષજ્ઞ તથા સર્જન, (ભારત તથા અમેરિકા) છે જેઓ આદિવાસીઓની વચ્ચે સેવારત છે. સેવારુરલ હોસ્પિટલ, ઝગડિયા (જિલ્લો : ભરુચ, દક્ષિણ ગુજરાત) : મૂળ અંગ્રેજી [...]