• 🪔 શાસ્ત્ર

  કેન ઉપનિષદ - ૧

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  July 2003

  Views: 10 Comments

  ભૂમિકા આ ઉપનિષદનું નામ ‘કેન ઉપનિષદ’ એટલા માટે રાખવામાં આવ્યું છે કે ‘કેન’ એવા શબ્દથી એની શરૂઆત થાય છે. (‘કેન’ શબ્દનો અર્થ છે : કોના [...]

 • 🪔 શાસ્ત્ર

  ઈશ ઉપનિષદ - ૬

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  June 2003

  Views: 10 Comments

  हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। तत् त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।।१५।। पूषन, હે સૂર્ય, સૃષ્ટિના પાલનહાર; हिरण्मयेन पात्रेण, ચળકતા પાત્ર વડે, ચક્ર વડે; सत्यस्‍य मुखम्‌ अपिहितं, [...]

 • 🪔 શાસ્ત્ર

  ઈશ ઉપનિષદ - ૫

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  May 2003

  Views: 90 Comments

  ઝાડપાન, વિશાળ આકાશ, ઊંચા પર્વતો, નદીઓ, મેદાનો, જંગલો, માનવ, પ્રાણીઓ, પશુપક્ષીઓ વગેરે - જે કંઈ બધું આપણે આપણી આજુબાજુ જોઈએ છીએ એ બધું જ એક [...]

 • 🪔 શાસ્ત્ર

  ઈશ ઉપનિષદ - ૪

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  April 2003

  Views: 70 Comments

  अन्धं तम: प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते। ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता: ।।९।। अन्धम्‌ (આત્માના અજ્ઞાનને સૂચવતો) અંધાપો; तम:, અંધારું, ‘હું’ અને ‘મારું’ [...]

 • 🪔 શાસ્ત્ર

  ઈશ ઉપનિષદ - ૩

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  March 2003

  Views: 50 Comments

  तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥५॥ तत् एजति, તે (એટલે બ્રહ્મ) ચાલે છે, ગતિ કરે છે; तत् न एजति, (અને) તે [...]

 • 🪔 શાસ્ત્ર

  ઈશ ઉપનિષદ - ૨

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  February 2003

  Views: 50 Comments

  શાંતિપાઠ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ अद: તે (એટલે કે કારણબ્રહ્મ - પરબ્રહ્મ; એને ‘તે’ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે એ [...]

 • 🪔 શાસ્ત્ર

  ઈશોપનિષદ

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  January 2003

  Views: 70 Comments

  બ્રહ્મલીન સ્વામી લોકેશ્વરાનંદજી મહારાજના મૂળ અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ પુસ્તક ‘Isha Upanishad’ નો શ્રી કેશવલાલ વિ. શાસ્ત્રીએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ ‘ઈશ ઉપનિષદ’ એ નામે થોડા સમયમાં [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  અમૃતકથાશિલ્પી શ્રીરામકૃષ્ણ

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  February 1998

  Views: 840 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણદેવની જન્મતિથિ (૨૮-૨-૯૮) પ્રસંગે સ્વામી લોકેશ્વરાનંદજી મહારાજ રામકૃષ્ણ સંઘના વરિષ્ટ સંન્યાસી છે અને રામકૃષ્ણ મિશન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ કલ્ચર, કલકત્તાના સેક્રેટરી છે. -સં. શ્રીરામકૃષ્ણ હતા અપરિચિત [...]

 • 🪔 શાસ્ત્ર

  જીવ-શિવ-ઐક્ય

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  june 2020

  Views: 1900 Comments

  મુંડક ઉપનિષદમાંના નીચેના બે શ્લોકોમાં જીવાત્મા અને પરમાત્માના સ્વરૂપ-ઐક્યનું વિવેચન વૃક્ષ ઉપર નિવાસ કરતાં બે પક્ષીઓના દૃષ્ટાંત દ્વારા અદ્‌ભુત રીતે કરવામાં આવ્યું છે. મુંડક શબ્દના [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  પ્રયોગશીલ મહામાનવ ગાંધી

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  november 2019

  Views: 1570 Comments

  જ્યારે ગાંધીજીને ગોળી વાગી અને ‘હે રામ !’ એ અંતિમ શબ્દો સાથે ઢળી પડ્યા, ત્યારે આ સિવાય બીજા કોઈ શબ્દોચ્ચાર સાથે તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા [...]

 • 🪔

  ઉત્તમ થવું અને ઉત્તમ કરીને દેખાડવું

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  april 2015

  Views: 1460 Comments

  નોંધ : રામકૃષ્ણ મિશન, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કલ્ચર દ્વારા અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રકાશિત માસિક ‘બૂલેટીન’માં પ્રસિદ્ધ થયેલ અને અશ્વિનીકુમાર દ્વારા હિન્દીમાં અનુદિત લેખોનોે શ્રી મનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ [...]

 • 🪔

  શ્રીરામકૃષ્ણનો માનવજાતિને સંદેશ

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  february 2015

  Views: 1210 Comments

  સંપાદકીય નોંધ : રામકૃષ્ણ મિશન, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કલ્ચર દ્વારા અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રકાશિત માસિક ‘બુલેટિન’માં પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખનોે શ્રીમનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત છે. [...]

 • 🪔

  મધ્યકાલીન સંત દાદુ

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  july 2014

  Views: 1340 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ મઠના વરિષ્ઠ સંન્યાસી બ્રહ્મલીન સ્વામી લોકેશ્વરાનંદના મે, ૧૯૪૫ના ‘પ્રબુદ્ધ ભારત’માં મૂળ અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખનો મનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત છે. - [...]

 • 🪔

  મધ્યકાલીન સંત દાદુ

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  june 2014

  Views: 1690 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ મઠના વરિષ્ઠ સંન્યાસી બ્રહ્મલીન સ્વામી લોકેશ્વરાનંદના મે, ૧૯૪૫ના ‘પ્રબુદ્ધ ભારત’માં મૂળ અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખનો મનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત છે. - [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  વિશ્વનાગરિક સ્વામી વિવેકાનંદ

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  november 2013

  Views: 1220 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ મઠ અને મિશનના વરિષ્ઠ સંન્યાસી બ્રહ્મલીન શ્રીમત્ સ્વામી સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ મહારાજના મૂળ અંગ્રેજીમાં ‘વિવેકાનંદ હીઝ ગોસ્પેલ ઓફ મેન મેઈકિંગ’માં પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખનો શ્રી મનસુખભાઈ [...]

 • 🪔

  શ્રીરામકૃષ્ણ અને રાષ્ટ્રીય એકતા

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  February 1991

  Views: 650 Comments

  સ્વામી લોકેશ્વરાનંદજી મહારાજ રામકૃષ્ણ મિશન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઑફ કલ્ચર - કલકત્તાના સચિવ છે. તેમનો આ લેખ ૧૯૮૭ના ફેબ્રુઆરી માસના બંગાળી માસિક ‘ઉદ્‌બોધન’માં પ્રથમ પ્રકાશિત થયો હતો. [...]