• 🪔 પ્રાસંગિક

  અમૃતકથાશિલ્પી શ્રીરામકૃષ્ણ

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  February 1998

  Views: 140 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણદેવની જન્મતિથિ (૨૮-૨-૯૮) પ્રસંગે સ્વામી લોકેશ્વરાનંદજી મહારાજ રામકૃષ્ણ સંઘના વરિષ્ટ સંન્યાસી છે અને રામકૃષ્ણ મિશન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ કલ્ચર, કલકત્તાના સેક્રેટરી છે. -સં. શ્રીરામકૃષ્ણ હતા અપરિચિત [...]

 • 🪔 શાસ્ત્ર

  જીવ-શિવ-ઐક્ય

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  june 2020

  Views: 850 Comments

  મુંડક ઉપનિષદમાંના નીચેના બે શ્લોકોમાં જીવાત્મા અને પરમાત્માના સ્વરૂપ-ઐક્યનું વિવેચન વૃક્ષ ઉપર નિવાસ કરતાં બે પક્ષીઓના દૃષ્ટાંત દ્વારા અદ્ભુત રીતે કરવામાં આવ્યું છે. મુંડક શબ્દના [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  પ્રયોગશીલ મહામાનવ ગાંધી

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  november 2019

  Views: 610 Comments

  જ્યારે ગાંધીજીને ગોળી વાગી અને ‘હે રામ !’ એ અંતિમ શબ્દો સાથે ઢળી પડ્યા, ત્યારે આ સિવાય બીજા કોઈ શબ્દોચ્ચાર સાથે તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા [...]

 • 🪔

  ઉત્તમ થવું અને ઉત્તમ કરીને દેખાડવું

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  april 2015

  Views: 470 Comments

  નોંધ : રામકૃષ્ણ મિશન, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કલ્ચર દ્વારા અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રકાશિત માસિક ‘બૂલેટીન’માં પ્રસિદ્ધ થયેલ અને અશ્વિનીકુમાર દ્વારા હિન્દીમાં અનુદિત લેખોનોે શ્રી મનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ [...]

 • 🪔

  શ્રીરામકૃષ્ણનો માનવજાતિને સંદેશ

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  february 2015

  Views: 490 Comments

  સંપાદકીય નોંધ : રામકૃષ્ણ મિશન, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કલ્ચર દ્વારા અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રકાશિત માસિક ‘બુલેટિન’માં પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખનોે શ્રીમનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત છે. [...]

 • 🪔

  મધ્યકાલીન સંત દાદુ

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  july 2014

  Views: 470 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ મઠના વરિષ્ઠ સંન્યાસી બ્રહ્મલીન સ્વામી લોકેશ્વરાનંદના મે, ૧૯૪૫ના ‘પ્રબુદ્ધ ભારત’માં મૂળ અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખનો મનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત છે. - [...]

 • 🪔

  મધ્યકાલીન સંત દાદુ

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  june 2014

  Views: 630 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ મઠના વરિષ્ઠ સંન્યાસી બ્રહ્મલીન સ્વામી લોકેશ્વરાનંદના મે, ૧૯૪૫ના ‘પ્રબુદ્ધ ભારત’માં મૂળ અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખનો મનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત છે. - [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  વિશ્વનાગરિક સ્વામી વિવેકાનંદ

  ✍🏻 સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ

  november 2013

  Views: 460 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ મઠ અને મિશનના વરિષ્ઠ સંન્યાસી બ્રહ્મલીન શ્રીમત્ સ્વામી સ્વામી લોકેશ્વરાનંદ મહારાજના મૂળ અંગ્રેજીમાં ‘વિવેકાનંદ હીઝ ગોસ્પેલ ઓફ મેન મેઈકિંગ’માં પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખનો શ્રી મનસુખભાઈ [...]