• 🪔

    જીવનનો મર્મ: પરમ પ્રેમ પરબ્રહ્મ

    ✍🏻 મધુસૂદન પારેખ

    December 1994

    Views: 1420 Comments

    કોલંબસે અમેરિકા, ન્યૂટને ગુરુત્વાકર્ષણ, કોઈકે રૉકેટ, કોઈકે અણુબોંબ - પણ એક શોધ - જીવનનો મર્મ - ચડિયાતી. જીવન વેગથી વહ્યું જાય છે. એનો ઉદ્દેશ શો? [...]