• 🪔

  સાધનનું મહત્ત્વ

  ✍🏻 મનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’

  October-November 1994

  Views: 390 Comments

  જીવનનો અનુભવ જેમ વધતો જાય છે તેમ તેમ લાગતું જાય છે કે સાધ્ય કરતાંયે સાધન વધારે મહત્ત્વની વસ્તુ નીવડે છે. માનીએ કે એક શિક્ષક ખરે [...]

 • 🪔 અધ્યાત્મ

  શીલ

  ✍🏻 શ્રી મનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’

  june 2020

  Views: 740 Comments

  ઈશુના જન્મ પહેલાંના ૩૯૯મા વર્ષની મે અથવા જૂન મહિનાની સાંજ હતી. એથેન્સનાં સાદાં ઘરો અને શાનદાર દેવભવનો પર આથમતો સૂર્ય પોતાના રંગો ઢોળતો હતો. એ [...]

 • 🪔

  સ્વામી વિવેકાનંદની ગાંધીયુગને દેણગી

  ✍🏻 મનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’

  October-November 1997

  Views: 270 Comments

  ઈ.સ. ૧૮૯૭ના ફેબ્રુઆરીમાં સ્વામી વિવેકાનંદ વિદેશથી કલકત્તા આવ્યા ને ઈ.સ.૧૯૦૨ના જુલાઈ માસમાં મહાસમાધિ લીધી. ફક્ત સવાપાંચ વર્ષ. આટલા ટૂંકા ગાળામાં એમણે ભારતવર્ષને ભૂતકાળનો મહિમા સાચવી [...]