• 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત

  ભગવાન બે વાતે હસે...

  ✍🏻 શ્રી ‘મ’

  September 2022

  Views: 2231 Comment

  ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા સારુ જ પુસ્તક વાંચવાનાં શ્રીરામકૃષ્ણ: એકલી પંડિતાઈમાં કાંઈ નહિ. ઈશ્વરને જાણવા સારુ, તેને પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાય સારુ જ પુસ્તક વાંચવાનાં. એક સાધુને [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત

  બ્રહ્મ અને બ્રહ્મજ્ઞાન

  ✍🏻 શ્રી ‘મ’

  August 2022

  Views: 4250 Comments

  સમાધિસ્થ થયે બ્રહ્મજ્ઞાન થાય, બ્રહ્મદર્શન થાય. એ અવસ્થામાં વિચાર એકદમ બંધ થઈ જાય. માણસ ચૂપ થઈ જાય. બ્રહ્મ શી વસ્તુ, એ મોઢે બોલવાનું સામર્થ્ય રહે [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત

  ગુરુ કેમ કરીને મળે?

  ✍🏻 શ્રી ‘મ’

  July 2022

  Views: 4930 Comments

  ગુરુ કેમ કરીને મળે? પાડોશી: આપે કહ્યું, ગુરુનો ઉપદેશ. તે ગુરુ કેમ કરીને મળે? શ્રીરામકૃષ્ણ: ગમે તે માણસ ગુરુ થઈ શકે નહિ. જંગી લાકડું પોતેય [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત

  ઈશ્વર તો છે આપણા પોતાના

  ✍🏻 શ્રી ‘મ’

  June 2022

  Views: 1350 Comments

  ઉપાય સાધુસંગ અને પ્રાર્થના ઠાકુર કહે છે: ઈશ્વર અને તેનું ઐશ્વર્ય! આ જગત ઈશ્વરનું ઐશ્વર્ય. પરંતુ ઐશ્વર્ય જોઈને જ બધા ભૂલ-ભુલામણીમાં પડી જાય; જેનું આ [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત

  ઉપાય છે સાધુસંગ અને ઈશ્વરચિંતન

  ✍🏻 શ્રી ‘મ’

  May 2022

  Views: 4621 Comment

  શું બધા એક સરખા છે? શ્રીરામકૃષ્ણ: ઈશ્વરની સૃષ્ટિમાં અનેક પ્રકારનાં જીવજંતુ, ઝાડપાન વગેરે છે. જનાવરોમાં પણ સારાં છે, ખરાબ છે. વાઘ જેવાં હિંસક પ્રાણી પણ [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત

  જ્ઞાનભક્તિરૂપી માખણ

  ✍🏻 શ્રી ‘મ’

  April 2022

  Views: 3270 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ (માસ્ટર મહાશયને) : સંસાર જાણે કે પાણી, અને મન જાણે કે દૂધ. દૂધને જો પાણીમાં નાખો તો દૂધ પાણી મળીને એક થઈ જાય. ચોખ્ખું [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત

  જેનું જગત છે તે જ સમજાવશે

  ✍🏻 શ્રી ‘મ’

  March 2022

  Views: 4770 Comments

  માસ્ટર: જી, ઈશ્વર સાકાર, એ શ્રદ્ધા તો જાણે કે બેઠી; પણ માટીની પ્રતિમા તો ઈશ્વર નથી ને? શ્રીરામકૃષ્ણ: માટીની શા માટે? ચિન્મય પ્રતિમા. માસ્ટર ‘ચિન્મય [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત

  જ્ઞાન કોને કહેવાય અને અજ્ઞાન કોને કહેવાય

  ✍🏻 શ્રી ‘મ’

  February 2022

  Views: 3540 Comments

  અખંડમંડલાકારં વ્યાપ્તં યેન ચરાચરમ્ । તત્પદં દર્શિતં યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ।। ગુરુશિષ્ય - સંવાદ બીજું દર્શન સવારના આઠેક વાગ્યાને સુમારે. ઠાકુર એ વખતે હજામત [...]

 • 🪔 શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત

  ‘પાછા આવજો!’

  ✍🏻 શ્રી ‘મ’

  January 2022

  Views: 2820 Comments

  પ્રથમ દર્શન તવ કથામૃતં તપ્તજીવનં કવિભિરીડિતં કલ્મષાપહમ્। શ્રવણમંગલં શ્રીમદાતતં ભુવિ ગૃણન્તિ તે ભૂરિદા જનાઃ।। (શ્રીમદ્ ભાગવત, ૧૦.૩૧.૯; ગોપીગીત; રાસપંચાધ્યાય) ગંગાતીરે દક્ષિણેશ્વરમાં મા કાલીનું મંદિર. વસંતનો [...]

 • 🪔 કથામૃતની અમીધારા

  જ્યારે શ્રીરામકૃષ્ણ એક શિક્ષકને મળવા આવ્યા (શ્રી ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગરને ઘેર શ્રીરામકૃષ્ણ)

  ✍🏻 મહેન્દ્રનાથ ગુપ્ત ‘મ’

  April-May 1996

  Views: 1620 Comments

  ‘શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત'ની અમીધારા કેટકેટલાંયને નવજીવન બક્ષી રહ્યું છે, તેની થોડી વિગતો માર્ચ'૯૬ના અંકમાં આપેલ છે, વાચકોના આગ્રહથી કથામૃતની આ અમીધારાના થોડા અંશો અવારનવાર આ સામયિકમાં [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  શ્રીરામકૃષ્ણદેવના કથાપ્રસંગો: શ્રીરામકૃષ્ણ અને ઈશુ ખ્રિસ્ત

  ✍🏻 મહેન્દ્રનાથ ગુપ્ત ‘મ’

  december 1989

  Views: 2380 Comments

  25મી ડિસેમ્બર, નાતાલ પ્રસંગે આજ શુક્રવાર, ઑગસ્ટ 28, ઈ. સ. 1885. પ્રભાત થયું. ઠાકુર ઊઠીને માતાજીનું ચિંતન કરે છે. અસ્વસ્થ હોવાને અંગે ભક્તો ઠાકુરના શ્રીમુખેથી [...]