• 🪔 ભૂકંપ

    વિનાશક ભૂકંપનું વિજ્ઞાન

    ✍🏻 નગેન્દ્ર વિજય

    March 2001

    Views: 150 Comments

    દુનિયામાં વર્ષેદહાડે લગભગ ૨૫,૦૦૦ લોકો વાવાઝોડાં, ધરતીકંપ, નદીનાં પૂર, અનાવૃષ્ટિ, જ્વાળામુખીના વિસ્ફોટ, દાવાનળ વગેરે કુદરતી આફતોના ભોગ બને છે. આમ તો આ ખેદની વાત છે, [...]