• 🪔 દીપોત્સવી

  યુવાવર્ગના પ્રેરણાસ્રોત સ્વામી વિવેકાનંદ

  ✍🏻 શ્રી નરેન્દ્ર મોદી

  October 2022

  Views: 5917 Comments

  (રામકૃષ્ણ મિશન વિવેકાનંદ મેમોરિયલ, વડોદરાના દીલારામ બંગલાના અર્પણવિધિ પ્રસંગે, 18 એપ્રિલ, 2005માં ગુજરાત રાજ્યના તત્કાલીન  મુખ્યમંત્રી અને હાલના આપણા દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આપેલ [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  સેવા પરમો ધર્મ

  ✍🏻 શ્રી નરેન્દ્ર મોદી

  September 2022

  Views: 9551 Comment

   (પોરબંદરમાં રામકૃષ્ણ મિશન દ્વારા 2001ના ભૂકંપમાં ક્ષતિગ્રસ્ત પુનઃનિર્મિત શાળાના લોકાર્પણ પ્રસંગે, ગુજરાત રાજ્યના તત્કાલીન  મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આપેલા પ્રાસંગિક વક્તવ્ય. - સં.) આપણે ત્યાં [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત

  ✍🏻 શ્રી નરેન્દ્ર મોદી

  september 2019

  Views: 2050 Comments

  સ્વામી વિવેકાનંદ : શિકાગો સંબોધનની ૧૨૫મી વર્ષગાંઠની ઉજવણીના પ્રસંગે અહીં ઉપસ્થિત રહેવા માટે હું મારી જાતને સદ્ભાગી માનું છું. મને કહેવામાં આવ્યું છે કે યુવાનો [...]

 • 🪔

  Message

  ✍🏻 Shri Narendra Modi

  Swami Vivekananda and Gujarat (2019)

  Views: 570 Comments

  It is a pleasure to learn that Shri Ramakrishna Ashrama, Rajkot, is bringing out commemorative souvenir to mark the conclusion of the celebrations of the [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  ભારતનો આત્મા - સ્વામી વિવેકાનંદ

  ✍🏻 માનનીય શ્રીનરેન્દ્ર મોદી

  january 2017

  Views: 1600 Comments

  ભાઈઓ અને બહેનો! સુપ્રિયાનંદજી હમણાં તો કહી રહ્યા હતા કે આ પરિસરમાં વિવેકાનંદજીની પ્રતિમા સ્થાપિત કરી છે, પરંતુ આપણે આપણા મન-મંદિરમાં, આપણા હૃદયમાં વિવેકાનંદજીને સ્થાપિત [...]