• 🪔 યુવજગત

  પરિવર્તનની ક્ષમતા એ બુદ્ધિમત્તાનું માપ છે

  ✍🏻 શ્રી નરેન્દ્ર આર. પટેલ

  September 2021

  Views: 651 Comment

  સ્વામી વિવેકાનંદની એ એક મહાન ઉક્તિ છે કે તમારે જો વિચાર જ કરવા હોય તો, સારા વિચાર કરો, મહાન વિચાર કરો. તમે નિર્બળ ક્ષુદ્ર કીડા [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  વેદોમાં રાષ્ટ્રગૌરવ

  ✍🏻 શ્રી નરેન્દ્ર આર. પટેલ

  may 2021

  Views: 710 Comments

  વેદ અત્યંત પ્રાચીનતમ સાહિત્ય છે. માનવસમાજના કલ્યાણ માટેની પૂર્ણ આચારસંહિતા જે સંસ્કૃતિમાં બનાવવામાં આવી છે તેનો મૂળ આધાર છે વેદો ! सा नो भूतस्य भव्यस्य [...]

 • 🪔 ઇતિહાસ

  આપણું રાષ્ટ્રગીત

  ✍🏻 શ્રી નરેન્દ્ર આર. પટેલ

  august 2017

  Views: 610 Comments

  જનગણમન-અધિનાયક જય હે ભારત ભાગ્યવિધાતા ! પંજાબ  સિન્ધુ  ગુજરાત  મરાઠા,  દ્રાવિડ  ઉત્કલ  બંગ ! વિન્ધ્ય હિમાચલ યમુના ગંગા, ઉચ્છલ જલધિ તરંગ  ! તવ  શુભ  નામે  [...]