• 🪔 પાર્ષદ પ્રસંગ

  ઠપકા દ્વારા સંસ્કાર-શુદ્ધિ

  ✍🏻 સ્વામી નિખિલાનંદ

  August 2022

  Views: 5991 Comment

  મને લાગે છે કે ઠાકુરનાં સંતાનો આપણા જેવા ભક્તો ઉપર કૃપા કરવા માટે ઠપકાનો રસ્તો અપનાવે છે. (સ્વામી નિખિલાનંદ રામકૃષ્ણ વિવેકાનંદ કેન્દ્ર, ન્યુયોર્કના અધ્યક્ષ હતા [...]

 • 🪔 પાર્ષદપ્રસંગ

  પહેલાં ચરિત્રગઠન ત્યાર બાદ દેશસેવા

  ✍🏻 સ્વામી નિખિલાનંદ

  June 2022

  Views: 2340 Comments

  (સ્વામી નિખિલાનંદ રામકૃષ્ણ-વિવેકાનંદ કેન્દ્ર, ન્યૂ યોર્કના અધ્યક્ષ હતા અને તેમણે શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃતનું અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર કર્યું હતું. બંગાળી પુસ્તક ‘પ્રેમિક પુરુષ પ્રેમાનંદ’ પૃ. 97 પર પ્રકાશિત [...]