• 🪔 બાલ જગત

  રમકડાં બાળકોના જીવનની દિશા બદલી શકે !

  ✍🏻 શ્રી નિકુંજભાઈ વાગડીયા

  september 2016

  Views: 1300 Comments

  આપણને સાંભળીને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થાય કે શું બાળકોનાં રમકડાં તેઓના જીવનને નવી દિશા અને દર્શન આપી શકે છે ? જવાબ ચોક્કસપણે ‘હા’માં જ મળે [...]

 • 🪔 મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ

  ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી

  ✍🏻 શ્રી નિકુંજભાઈ વાગડીયા

  august 2016

  Views: 1680 Comments

  મિત્રો ! યુનિવર્સિટી શબ્દનું શુદ્ધ ગુજરાતી ઉચ્ચારણ વિશ્વવિદ્યાલય થાય છે. વિશ્વવિદ્યાલય કે યુનિવર્સિટીને સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રદાન કરતી સંસ્થાના સ્વરૂપમાં જ જોવામાં આવે છે. [...]

 • 🪔 વિદ્યાર્થી જગત

  ૩૬૦* (ત્રણસો સાઈઠ ડીગ્રી) નું બાળ શિક્ષણ

  ✍🏻 શ્રી નિકુંજભાઈ વાગડીયા

  june 2016

  Views: 1600 Comments

  મિત્રો! શીર્ષકમાં નિર્દિષ્ટ શબ્દ ‘બાળ શિક્ષણ’ સાથે તો આપણે સૌ ૧૦૧% પરિચિત જ છીએ, પરંતુ સાથે સંકળાયેલ અંક ૩૬૦ ૦ સૌ વાચકમિત્રોને ખૂબ જ અચરજ પમાડનાર [...]