• 🪔

  શ્રી શ્રીમાની વાતો

  ✍🏻 સ્વામી નિર્વાણાનંદ

  December 2003

  Views: 30 Comments

  શ્રી શ્રીમાના મંત્રદીક્ષિત શિષ્ય, એમના સાંનિઘ્યમાં રહેવાનું સદ્‌ભાગ્ય પ્રાપ્ત કરનાર અને રામકૃષ્ણ મઠ-મિશનના ઉપાઘ્યક્ષ બ્રહ્મલીન શ્રીમત્‌ સ્વામી નિર્વાણાનંદજીનો લેખ બંગાળી માસિક ‘ઉદ્‌બોધન’ના ડિસેમ્બર ૧૯૯૫ના અંકમાં [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  શ્રીરામકૃષ્ણની પહેલવહેલી આરસપ્રતિમા

  ✍🏻 સ્વામી નિર્વાણાનંદ

  September 1997

  Views: 1330 Comments

  સ્વામી નિર્વાણાનંદજી મહારાજ રામકૃષ્ણ મઠના પ્રથમ ઉપાધ્યક્ષ હતા. આદરભાવને કારણે લોકો તેમને સૂર્ય મહારાજ કહેતા હતા. બંગાળી પત્રિકા ‘ઉદ્‌બોધન’ ૬૭મું વર્ષ, ૬૬-૬૭માં પ્રકાશિત લેખના હિંદીમાં [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  શ્રીશ્રીમાના સાંનિધ્યમાં

  ✍🏻 સ્વામી નિર્વાણાનંદ

  december 2017

  Views: 1760 Comments

  શ્રીશ્રીમાને મેં પહેલી વાર કાશીના સેવાશ્રમમાં જોયાં. મને યાદ છે તે પ્રમાણે એ ૧૯૧૨ના નવેમ્બરની ઘટના છે. તે દિવસ હતો ૮ નવેમ્બર, ૧૯૧૨નો. કાલીપૂજાના પછીના [...]