• 🪔 નારીજગત

  આધુનિક નારી માટે પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિ

  ✍🏻 શ્રીમતી નિવેદિતા આર. ભીડે

  october 2018

  Views: 550 Comments

  સંસ્કૃતિનાં અંગ ક્યાં કયાં છે? સંસ્કૃતિનાં ત્રણ અંગ હોય છે. (1) એક છે જીવનદર્શન: આપણે આ સમગ્ર અસ્તિત્વને કેવી નજરે જોઈએ છીએ? આ અસ્તિત્વમાં હું, [...]

 • 🪔 નારીજગત

  આધુનિક નારી માટે પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિ

  ✍🏻 શ્રીમતી નિવેદિતા આર. ભીડે

  august 2018

  Views: 620 Comments

  આજે જ્યારે આપણે મોડર્ન સ્ત્રી એમ કહીએ છીએ ત્યારે એમાં એક પ્રકારની દુર્ગંધ આવે છે. અને એ દુર્ગંધ છે નારીવાદની. જો આપણે સમગ્ર ભારતમાં જોઈએ [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  સ્વામી વિવેકાનંદનો ભારત પ્રેમઃ યુવાનો માટેનો બોધપાઠ

  ✍🏻 શ્રીમતી નિવેદિતા આર. ભીડે

  december 2013

  Views: 490 Comments

  આ લેખિકા ‘વિવેકાનંદ રોક મેમોરિયલ - કન્યાકુમારી’ કેન્દ્રનાં ઉપાધ્યક્ષા છે. એમના ‘વેદાંત કેસરી’ ડિસેમ્બર, ૨૦૦૫માં પ્રસિદ્ધ થયેલ અંગ્રેજી લેખનો શ્રીમનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં [...]