• 🪔 સંસ્મરણ

    પરમપૂજ્ય સ્વામી અદ્ભુતાનંદજી

    ✍🏻 શ્રી પ્રકાશ હાથી

    april 2020

    Views: 1610 Comments

    એક ગામડિયા નિરક્ષર બાળક રખતૂરામ (સ્વામી અદ્‌ભુતાનંદ)નું શ્રીરામકૃષ્ણદેવની લીલા સંદર્ભે કેવું ચમત્કારિક રૂપાંતરણ થયું તે તો સ્વામી અદ્‌ભુતાનંદજીની જીવનગાથામાંથી પસાર થાય, ત્યારે સાધકને માહિતી સાંપડે. [...]