• 🪔 કાવ્ય

  સોણલે - શ્યામ

  ✍🏻 રાજેન્દ્ર શાહ

  January 1996

  Views: 120 Comments

  આજ સોણલે આવેલ સઈ શ્યામ. બાળુડા જોગીની માધુકરી, ને મુખે ‘નારાયણ’ એ જ એક નામ. પોળનાં બધાંય એને બોલાવે, તો ય તે મૂંગો ઊભેલ મ્હારે [...]

 • 🪔 કાવ્ય

  તંતુ શો એકતાનો!

  ✍🏻 રાજેન્દ્ર શાહ

  October 1991

  Views: 340 Comments

  તારે અંગે કુસુમિત કશો રંગ, કેવી સુગંધ! તારી ખ્યાતિ પવનલહરી વ્હૈ જતી દૂરદૂર. ત્યારે જેને તવ મધુમહીં જિંદગી કેરું નૂર લાધ્યું, તે તો દલદલ ભમીને [...]

 • 🪔

  શાશ્વતીના ઉછઙ્ગે

  ✍🏻 રાજેન્દ્ર શાહ

  October-November 1994

  Views: 880 Comments

  (છન્દ: મન્દકાન્તા) ઊંચે ઊંચે, અધિકતર ઊંચે, હજી ભૂર ઊંચે, ઊડો વીરા, ગહન નભનાં અન્તરાલે, મરાલ. પ્હોળી પાંખે - પણ અચલ એવી - ક્રમી સર્વકાલ; નીડે [...]

 • 🪔 કાવ્ય

  કાયાને કોટડે બંધાણો

  ✍🏻 રાજેન્દ્ર શાહ

  October 1990

  Views: 660 Comments

  કાયાને કોટડે બંધાણો અલખ મારો લાખેણા રંગમાં રંગાણો, કોઈ રે જ્યાં ન્હોતું ત્યારે નિજ તે આનંદ કાજે ઝાઝાની ઝંખના કીધી, ઘેરાં અંધારેથી મૂગી તે શૂન્યતાને [...]