• 🪔

  શ્રીરામકૃષ્ણ એક ઉત્તમ શિક્ષક

  ✍🏻 સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદ

  November 2003

  Views: 60 Comments

  શ્રીઠાકુર જન્મથી જ શિક્ષક હતા. તેમનું સમગ્ર જીવન એક લાંબો શિક્ષણપાઠ હતો... તેઓ એક નાનું બાળક પણ સમજી શકે તેવી સાદી સરળ ભાષા વાપરતા એ [...]

 • 🪔 શાંતિ

  મનની શાંતિ - ૨

  ✍🏻 સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદ

  June 2001

  Views: 240 Comments

  એટલું નિશ્ચિત માનજો કે કોઈ મનુષ્ય ભલેને ગમે તેટલો ખરાબ હોય અને આખી દુનિયાએ ભલે એનો ત્યાગ કર્યો હોય પણ ઈશ્વરનો પ્રેમ તો જેટલો માનવ [...]

 • 🪔 શાંતિ

  મનની શાંતિ - ૧

  ✍🏻 સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદ

  May 2001

  Views: 200 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણદેવના અંતરંગ સંન્યાસી શિષ્ય સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદજી મહારાજના મૂળ અંગ્રેજી પુસ્તક ‘The Message of Eternal Wisdom’ના ‘Consolations’નો શ્રી મનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલો ગુજરાતી અનુવાદ વાચકોના લાભાર્થે અહીં [...]

 • 🪔 દિપોત્સવી

  વેદાંતમાં પૂર્ણતાનો પથ

  ✍🏻 સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદ

  October-November 2000

  Views: 330 Comments

  શ્રીમદ્ સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદજી મહારાજ શ્રીરામકૃષ્ણદેવના સાક્ષાત્ શિષ્ય હતા. એમના પુસ્તક “The Message of Eternal Wisdom ‘માંથી ‘Path to Perfection’ નામના લેખનો પ્રૉ. નલિન ઈ. છાયાએ [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  નિરાશાને ક્યારેય જીવનમાં સ્થાન ન આપો

  ✍🏻 સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદ

  November 2021

  Views: 1080 Comments

  નિરાશાને ક્યારેય જીવનમાં સ્થાન ન આપો, કારણ કે ભગવાને જ મનુષ્યને આશ્વાસન દીધું છે: ‘કૌન્તેય પ્રતિજાનિહિ ન મે ભક્તઃ પ્રણશ્યતિ'- હે અર્જુન! ચોક્કસ જાણ કે [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી જ બધું આવી મળે છે

  ✍🏻 સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદ

  august 2020

  Views: 1770 Comments

  ખાતરીપૂર્વક જાણજો કે ‘ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી જ બધું આવી મળે છે.’ આ સત્યમાં વિશ્વાસ રાખી, જે કંઈ મળે તેમાં સંતોષ પામો. શ્રીભગવાનને અવિરત પ્રાર્થના કરવી [...]

 • 🪔

  ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી જ બધું આવી મળે છે

  ✍🏻 સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદ

  August 1990

  Views: 760 Comments

  ખાતરીપૂર્વક જાણજો કે ‘ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી જ બધું આવી મળે છે.’ આ સત્યમાં વિશ્વાસ રાખી, જે કંઈ મળે તેમાં સંતોષ પામો. શ્રીભગવાનને અવિરત પ્રાર્થના કરવી [...]

 • 🪔

  પ્રયત્ન કરો, પ્રયત્ન કરો

  ✍🏻 સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદ

  July 1990

  Views: 890 Comments

  સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદજી મહારાજ શ્રીરામકૃષ્ણદેવના સોળ અંતરંગ સંન્યાસી શિષ્યોમાંના એક હતા, શ્રીરામકૃષ્ણદેવ પ્રત્યેની તેમની અનન્ય ભક્તિથી પ્રભાવિત થઈ સ્વામી વિવેકાનંદે તેમને આ સંન્યાસ નામ આપ્યું. આ [...]