• 🪔 પ્રેરક પ્રસંગ

  શેન્ટજન વિલ્હેલ્મ કોનાર્ડ

  ✍🏻 ડૉ. રમેશભાઈ ભાયાણી

  february 2021

  Views: 730 Comments

  ગરીબી ભોગવીને જીવનમાં ઝઝૂમીને કેટલાક મહામના લોકો ઘણી વખત મહાનતાનાં શિખરો સર કરી લે છે. સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું છે, ‘તમે સર્વશક્તિમાન છો. તમે સર્વકંઈ કરી [...]

 • 🪔 પ્રેરક પ્રસંગ

  રસોડામાંના અવલોકને બાળકને મહામાનવ બનાવ્યો

  ✍🏻 ડૉ. રમેશભાઈ ભાયાણી

  october 2018

  Views: 650 Comments

  બાલમિત્રો, આપણી આસપાસ કેટકેટલીય ઘટનાઓ ઘટે છે ! આવી ઘટનાઓ ક્યારેક આપણને ચમત્કારિક, સામાન્ય લાગે અને આપણને જાણવાની ઇચ્છા પણ થાય. પરંતુ એમાં આપણે જરાય [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  આ બાળક આગળ જતાં બહુ નામના મેળવશે

  ✍🏻 ડૉ. રમેશભાઈ ભાયાણી

  october 2014

  Views: 370 Comments

  સિમલામાં સ્ટર્લિંગ કાસલ હિલ ખાતે ઉનાળો ગાળવા ઘણા સભ્યો સાથે એ કુટુંબ રહેવા આવ્યું. કુટુંબ સાથે બીજા પણ ઘણા સભ્યો હતા. બાળકોને અહીં મજા પડી [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  શૂન્યને શૂન્યથી વિભાજિત કરતાં શું આવે ?

  ✍🏻 ડૉ. રમેશભાઈ ભાયાણી

  october 2014

  Views: 360 Comments

  એક બાળક પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો. એક શિક્ષકે કાળા પાટિયા પર ત્રણ કેળાંનું એક ચિત્ર દોર્યું અને ત્યાર પછી વિદ્યાર્થીઓને પૂછ્યું, ‘જો આપણી [...]