• 🪔 અધ્યાત્મ

  અજામિલ અને નામ-માહાત્મ્ય

  ✍🏻 સ્વામી શુદ્ધાનંદ

  march 2021

  Views: 820 Comments

  સંસારમાં જેટલા પણ ઈશ્વરીય ભાવ છે, જેટલા પણ ઈશ્વરીય મત છે, તે બધા સત્ય છે. ભગવાન સત્ય-સ્વરૂપ છે, તેથી તેમના દ્વારા નિર્મિત જગતમાં અસત્ય જેવું [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  મારા જીવનદીપક સ્વામી વિવેકાનંદ

  ✍🏻 સ્વામી શુદ્ધાનંદ

  january 2020

  Views: 1210 Comments

  ‘હું જ્યારે લખાવું ત્યારે તમારામાંના એક એ લખી લે.’ ૧૮૯૭ના એપ્રિલનો અંત હતો. સ્વામી વિવેકાનંદ આલમબજાર મઠના એક મોટા ખંડમાં બેઠા હતા. રામકૃષ્ણ સંઘના જે [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  સ્વામી વિવેકાનંદ યુવા શિષ્યોને કેવી રીતે ઘડતા

  ✍🏻 સ્વામી શુદ્ધાનંદ

  november 2013

  Views: 660 Comments

  સ્વામી શુદ્ધાનંદજી મહારાજ સ્વામી વિવેકાનંદના સંન્યાસી શિષ્ય હતા અને રામકૃષ્ણ સંઘના છઠ્ઠા પરમાધ્યક્ષરૂપે એમણે મઠમિશનની મૂલ્યવાન સેવા અને ઘડતર કર્યાં છે. અંગ્રેજી પુસ્તક ‘મોનાસ્ટિક ડિસાય્પલ્સ [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદજી મહારાજ (સંસ્મરણો)

  ✍🏻 સ્વામી શુદ્ધાનંદ

  August 1994

  Views: 860 Comments

  (શ્રીરામકૃષ્ણદેવના અંતરંગ શિષ્ય રામકૃષ્ણાનંદજી મહારાજની જન્મતિથિ આ વર્ષે ૫મી ઑગસ્ટે ઉજવાશે. આ પ્રસંગે તેમના વિશેનાં રસપ્રદ સંસ્મરણો વાચકોના લાભાર્થે રજૂ કરીએ છીએ. શ્રીરામકૃષ્ણદેવ પ્રત્યેની તેમની [...]