• 🪔 દીપોત્સવી

  નિરુત્સાહ થશો નહીં

  ✍🏻 સ્વામી તુરીયાનંદ

  November 2021

  Views: 570 Comments

  શરીર ધારણ કર્યું છે એટલે સુખ-દુ:ખ તો વળગેલાં જ રહેવાનાં છે- ‘न वै सशरीरस्य सत: प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति’ (અર્થાત્ સશરીર વ્યક્તિ એટલે કે જેને શરીરમાં ‘હું’ પણાની [...]

 • 🪔 પત્રો

  સ્વામી તુરીયાનંદના પત્રો

  ✍🏻 સ્વામી તુરીયાનંદ

  december 2016

  Views: 430 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ: શરણમ્ આલમબજાર મઠ 18-02-1896 પ્રિય હરિમોહન, તમારો માઘ પંચમીનો પત્ર મળતાં સમાચારોથી માહિતગાર થયો. ઉત્સવમાં વ્યસ્ત હોવાથી જવાબ આપવામાં વિલંબ થયો. અહીંનો ઉત્સવ ભવ્યતાપૂર્વક [...]

 • 🪔 પત્રો

  સ્વામી તુરીયાનંદના પત્રો

  ✍🏻 સ્વામી તુરીયાનંદ

  december 2015

  Views: 520 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ : શરણમ્ શ્રીબદરીનાથ મંગળવાર, ૧૮૮૯ પરમપ્રિય, રાખાલ, આજે ચાર દિવસ થયા શ્રી બદરીનારાયણમાં આવ્યો છું. અતિ રમણીય સ્થળ, અલકાનંદજીની બરાબર ઉપર ચારેકોર ચિરતુષાર મંડિત [...]

 • 🪔 પત્રો

  સ્વામી તુરીયાનંદના પત્રો

  ✍🏻 સ્વામી તુરીયાનંદ

  october 2015

  Views: 450 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણ : શરણમ્ મઠ, ૪-૧-૧૮૯૬ પ્રિય હરિમોહન, તમારું પોસ્ટકાર્ડ યોગ્ય સમયે મળી ગયું હતું પણ મને અફસોસ થાય છે કે અત્યાર સુધી હું જવાબ ન [...]

 • 🪔

  ઈશ્વરની શાંતિને હણી લો!

  ✍🏻 સ્વામી તુરીયાનંદ

  January 1994

  Views: 810 Comments

  (શ્રીરામકૃષ્ણદેવના અંતરંગ શિષ્ય સ્વામી તુરીયાનંદજી મહારાજની જન્મતિથિ (૨૬મી જાન્યુઆરી) પ્રસંગે.) “ઈશ્વરની પ્રાર્થના કર્યા કરવી એ પણ મહત્ત્વનું કર્મ છે. ખરા અંત:કરણથી તમારે તેમ કરવું જોઈએ. [...]

 • 🪔

  શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને શરણાગતિ

  ✍🏻 સ્વામી તુરીયાનંદ

  January 1993

  Views: 260 Comments

  શ્રીરામકૃષ્ણદેવના અંતરંગ શિષ્ય સ્વામી તુરીયાનંદજી મહારાજની જન્મતિથિ (7 જાન્યુઆરી) પ્રસંગે ઈશ્વરને ચાહશો તો ઈશ્વર અવશ્ય મળશે. તેઓ તો કરુણામય પ્રભુ; તેમને મેળવવા હોય, તો ખૂબ [...]