• 🪔 દીપોત્સવી

  કર્મયોગ વિશે ગીતા

  ✍🏻 સ્વામી વિજ્ઞાનાનંદ

  november 2020

  Views: 730 Comments

  ગીતા મુખ્યત્વે નૈતિક નિયમની રૂપરેખા સાથે પ્રસંગોપાત્ત અત્રતત્ર આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંતોને સ્પર્શતું સર્જનકાર્ય છે કે પછી તે આધ્યાત્મિકતાની સંપૂર્ણ પદ્ધતિ છે કે જેમાં તેના અંતિમ સિદ્ધાંતોને [...]

 • 🪔 સંસ્મરણ

  સ્વામી વિવેકાનંદનાં સંસ્મરણો

  ✍🏻 સ્વામી વિજ્ઞાનાનંદ

  january 2018

  Views: 460 Comments

  એ સમયે સ્વામીજીએ હાલમાં જ સંસારત્યાગ કર્યો હતો. એક વ્યક્તિએ એમને પૂછ્યું, ‘મહાશય, શું આપને જ્ઞાનલાભ થઈ ગયો છે ?’ સ્વામીજીએ કહ્યું, ‘ના.’ એ વ્યક્તિએ [...]

 • 🪔 દીપોત્સવી

  સ્વામીજીના ચેતાતંત્રની સચેતતા

  ✍🏻 સ્વામી વિજ્ઞાનાનંદ

  november 2013

  Views: 430 Comments

  સ્વામી પૂર્ણાત્માનંદજીએ મૂળ બંગાળીમાં લખેલ ગ્રંથ ‘સ્મૃતિર આલોય સ્વામીજી’માંથી ગુરુબંધુ સ્વામી વિજ્ઞાનાનંદજીનાં સ્વામીજી વિશેનાં સંસ્મરણોનો સ્વામી નંદિકેશાનંદ અને શ્રીમનસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદ અહીં પ્રસ્તુત [...]