શ્રી રામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટ

શ્રી રામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટ એ વિશ્વવ્યાપી આધ્યાત્મિક અને પરોપકારી દ્વિસંગી સંસ્થા છે જે ‘રામકૃષ્ણ મઠ અને રામકૃષ્ણ મિશન’ તરીકે ઓળખાતી એક શાખા કેન્દ્ર છે, જે તેની વિવિધ આધ્યાત્મિક, સાંસ્કૃતિક, શૈક્ષણિક, તબીબી દ્વારા 1927 થી ગુજરાતની જાતિ અને જાતિને અનુલક્ષીને સેવાઓ આપે છે. , શ્રીરામકૃષ્ણ, શ્રી મા સરદા દેવી અને સ્વામી વિવેકાનંદના જીવન અને અધ્યાપન દ્વારા પ્રેરિત ‘સેવાની સેવા છે ભગવાનની સેવા’ ના આદર્શ સાથે રાહત અને પુનર્વસન અને અન્ય કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિઓ પણ કરે છે.