Vivekananda

Book World

Vivekananda

Book World

સ્વામી વિવેકાનંદના સુવિચારો

India
ભારત

Be Fearless
નિર્ભય બનો

Self-confidence
આત્મશ્રદ્ધા

Karma Yoga
કર્મયોગ

Character Building
ચારિત્ર્ય-ઘડતર

Spiritual Life
આધ્યાત્મિક જીવન

Prayer
પ્રાર્થના

Meditation
ધ્યાન

વિવિધ

સ્વામી વિવેકાનંદના વિડિઓ

સ્વામી વિવેકાનંદ વોલપેપર

સ્વામી વિવેકાનંદ
ગ્રંથમાળા પરિચય

વોટ્સએપ, ફેસબુક, ટેલિગ્રામ પર

નિ :શુલ્ક વાંચન વિભાગ

અમારાં કેટલાક મૂલ્યવાન પુસ્તકો વાંચો

શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત માસિકનો નવીનતમ અંક વાંચો

શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોતના 380+ અંકોમાંથી કોઈ પણ અંક શોધો

શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોતના 7000+ લેખોમાંથી કોઈ પણ લેખ શોધો

ઓનલાઈન વેચાણ વિભાગ

અમારાં કેટલાંક મૂલ્યવાન પુસ્તકોની સૂચિ

શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત સામયિકનું લવાજમ ભરો

અમારી 200+ પુસ્તકોમાંથી કોઈ પણ પુસ્તક શોધો

ભજનોની સીડી અને ડીવીડી

ફોટોગ્રાફ અને લેમીનેશન

ભેટ આપવા માટેની વસ્તુઓ

શ્રીરામકૃષ્ણ આશ્રમ, રાજકોટ

અમે છેલ્લા 70 વર્ષથી રામકૃષ્ણ વિવેકાનંદ વેદાંત સાહિત્ય ગુજરાતીમાં પ્રકાશિત કરીએ છીએ. હવે અમે અમારા ભક્તો માટે આધ્યાત્મિક ઉપદેશોનો ખજાનો ઓનલાઇન અપલોડ કરી રહ્યા છીએ. અમારા નિ :શુલ્ક વાંચનાલયમાં તમે અમારા પુસ્તકો અને શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોત માસિક વાંચી શકો છો. અમારા ઓનલાઇન સ્ટોર પરથી તમે અમારાં પુસ્તકો ખરીદી શકો છો અને શ્રીરામકૃષ્ણ જ્યોતનું લવાજમ ભરી શકો છો. આ સિવાય, અમે વોટ્સએપ, ફેસબુક અને ટેલિગ્રામ પર રોજ સ્વામી વિવેકાનંદના પ્રેરણાદાયક સુવિચારો શેર કરીએ છીએ.