સ્વામી વિવેકાનંદ

સુવિચારો, પ્રેરક પ્રસંગો, રચનાઓ, જીવન ચરિત્ર, પુસ્તકો, ebooks 

શ્રીરામકૃષ્ણ  આશ્રમ, રાજકોટ  

સ્વામી વિવેકનંદના સુવિચારોનો સંપૂર્ણ સંગ્રહ

જ્ઞાનયોગ, રાજયોગ, કર્મયોગ, ભક્તિયોગ, ભારતમાં આપેલા ભાષણો, દેવવાણી, સ્વામી વિવેકાનંદના પત્રો,

સ્વામી વિવેકાનંદની રચનાઓ

 • 🪔 વિવેકવાણી

  વાસ્તવિકતા

  ✍🏻 સ્વામી વિવેકાનંદ

  ઈશ્વરને સર્વત્ર જોવો અને સર્વમાં જોવો, અને ત્યારે જ હું જગતનો ખરો આનંદ લઈ શકું, એ વાત મેં મારા બાળપણથી સાંભળી છે; પણ જેવો હું દુનિયામાં ભળું છું અને દુનિયા તરફથી થોડા ધક્કાધુંબા અનુભવું છું કે તરત એ વિચાર અશ્ય[...]

 • 🪔 વિવેકવાણી

  ગુરુ અને શિષ્ય

  ✍🏻 સ્વામી વિવેકાનંદ

  આત્માને જાગૃત કરવા માટે પ્રેરણા અન્ય આત્મા પાસેથી આવવી જોઈએ. જે આત્મા પાસે આવી પ્રેરણા મળે છે તેને ગુરુ કહેવામાં આવે છે અને જે આત્માને આવી પ્રેરણા મળે તેને શિષ્ય કહેવામાં આવે છે. આ પ્રેરણાનો અન્ય આત્મામાં સંચાર કરવા માટે[...]

 • 🪔 ચિત્રકથા

  વિશ્વ ધર્મ-પરિષદ, શિકાગોમાં આપેલ વ્યાખ્યાન

  ✍🏻 સ્વામી વિવેકાનંદ

 • 🪔 વિવેકવાણી

  મારા ગુરુદેવ

  ✍🏻 સ્વામી વિવેકાનંદ

  ભાઈઓ ! મારા ગુરુદેવ, મારા માલિક, મારા આદર્શ, જીવનમાં મારા ઈશ્વર એવા શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસનો ઉલ્લેખ કરીને તમે મારા હૃદયના બીજા ઊંડામાં ઊંડા તારને સ્પર્શ કર્યો છે. વિચારોથી, શબ્દોથી કે કાર્યો દ્વારા મારાથી જો કંઈ પણ ઉપકાર થયો હોય, જો મારા[...]

સ્વામી વિવેકનંદના પુસ્તકો ઓનલાઈન ખરીદો

Razor Pay : દ્વારા પેમેન્ટના ૫૦ થી વધુ વિકલ્પો

free shipping : ગુજરાતમાં rs. ૧૦૦ થી વધુની ખરીદી પર

સ્વામી વિવેકાનંદ વિષે રસપ્રદ લેખો 

 • સ્વામી વિવેકાનંદનું વ્યક્તિત્વ

  સ્વામી આત્મજ્ઞાનાનંદ

 • સ્વામી વિવેકાનંદની અલમોડાની અનુભૂતિઓ

  ડૉ. પ્રતિમા દેસાઈ

 • સ્વામી વિવેકાનંદજી સાથે નવ માસ

  સ્વામી અચલાનંદ

 • સ્વામી વિવેકાનંદ અને નવ વેદાંત

  સ્વામી ભજનાનંદ

 • સ્વામી વિવેકાનંદ અને ૧૯મી તેમજ ૨૦મી સદીમાં ભારતનું જાગરણ

  સ્વામી ભજનાનંદ

 • કેલિફોર્નિયામાં સ્વામી વિવેકાનંદ

  સ્વામી કૃષ્ણસખાનંદ

 • એ એક દિવ્ય ગ્રીષ્મ

  સ્વામી કૃષ્ણસખાનંદ

સ્વામી વિવેકનંદની ebooks

Google Play Store

Amazon Kindle

અમારી એપ