• 🪔 અભયવાણી

  શ્રીમા શારદાદેવીની અભયવાણી

  ✍🏻 શ્રીમા શારદાદેવી

  July 1996

  Views: 330 Comments

  ચુપચાપ ઇશ્વરનું નામ લેવું, શ્રીરામકૃષ્ણના નામનો જાપ કરવો એ જીવનની સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવાનો સહેલામાં સહેલો અને ઉતમોત્તમ રસ્તો છે. શ્રીરામકૃષ્ણમાં વિશ્વાસ રાખો, તેઓ તમારાં દુઃખોમાંથી [...]

 • 🪔 પ્રાસંગિક

  શ્રીમા શારદાદેવીની જન્મતિથિ પ્રસંગે શ્રીમા શારદાદેવીની અભયવાણી

  ✍🏻

  December 1997

  Views: 1150 Comments

  * ડરશો નહિ; માનવજીવન દુઃખથી ભરેલું છે, અને ભગવાનનું નામ લઇને માનવીએ ધીરજથી બધું સહેવાનું છે. કોઈ પણ, અરે માનવદેહમાં ઈશ્વર પણ, શરીર અને મનની [...]

 • 🪔

  શ્રીશ્રીમા શારદાદેવીની અભયવાણી

  ✍🏻

  October 1990

  Views: 1151 Comment

  જો કોઈ ભગવાનનો આશરો લે તો વિધિના લેખ પણ ભૂંસાઈ જાય છે. એવા માણસના સંબંધમાં વિધિએ જે લખ્યું હોય છે, તે પોતાને હાથે ભૂંસી નાખે [...]