• 🪔

  આનંદબ્રહ્મ

  ✍🏻 સંકલન

  September 2003

  Views: 250 Comments

  બે પાદરીઓ રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં વાતો કરતા હતા. એકે કહ્યું : ‘અરે, ગયા રવિવારે મને બહુ જ ખરાબ અનુભવ થયો! ખરેખર એ અનુભવ ક્ષોભજનક હતો.’ [...]

 • 🪔

  આનંદબ્રહ્મ

  ✍🏻

  January 2002

  Views: 300 Comments

  બે પાદરીઓ રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં વાતો કરતા હતા. એકે કહ્યું : ‘અરે, ગયા રવિવારે મને બહુ જ ખરાબ અનુભવ થયો! ખરેખર એ અનુભવ ક્ષોભજનક હતો.’ [...]

 • 🪔 આનંદ બ્રહ્મ

  આનંદ બ્રહ્મ

  ✍🏻

  July 2000

  Views: 530 Comments

  ભૌતિકશાસ્ત્રના સ્નાતક, ગણિતના સ્નાતક અને અર્થશાસ્ત્રના સ્નાતક માટે એક કસોટી આપવામાં આવી. ત્રણેયને ચર્ચમાં લઈ ગયા. તેમને એક બેરોમિટર આપવામાં આવ્યું અને ત્રણેયને ચર્ચના શિખરની [...]

 • 🪔

  આનંદબ્રહ્મ

  ✍🏻

  May 2000

  Views: 440 Comments

  ગમાર જિપ્સીનો વિજય સેંકડો વર્ષ પહેલાં નામદાર પોપે બધા જિપ્સીઓને વેટિકન છોડી જવાનો આદેશ કર્યો. જિપ્સી સમાજમાં તો હલચલ મચી ગઈ. એટલે પોપે એક દરખાસ્ત [...]