• 🪔 અંતરિક્ષ વિજ્ઞાન

  તારાજડિત પતંગિયાની એક પાંખ

  ✍🏻 સ્વામી કૃષ્ણસખાનંદ

  June 2022

  Views: 3870 Comments

   

 • 🪔

  અવકાશી ક્ષેત્રે ભારતની સિદ્ધિ - ઈન્સેટ ૨

  ✍🏻 ઓ.પી.એન. કલ્લા

  October-November 1994

  Views: 1010 Comments

  (શ્રી ઓ.પી.એન. કલ્લા સ્પેસ એપ્લીકેશન સેન્ટર, અમદાવાદના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર તેમ જ શ્રીરામકૃષ્ણ વિવેકાનંદ સેન્ટર, અમદાવાદના અધ્યક્ષ છે. ઈન્સેટ-૨ની સફળતામાં તેમણે મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો.) આપણા [...]

 • 🪔 અવકાશ વિજ્ઞાન

  જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ

  ✍🏻 સ્વામી કૃષ્ણસખાનંદ

  April 2022

  Views: 3420 Comments

  આપણે અવકાશમાં જેમ જેમ વધુ ને વધુ દૂર જોતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ આપણે ભૂતકાળમાં જોતા જઈએ છીએ. કારણ કે અવકાશમાં પ્રકાશની ઝડપ 3 લાખ [...]

 • 🪔 અવકાશ વિજ્ઞાન

  સુપરનોવા

  ✍🏻 સ્વામી કૃષ્ણસખાનંદ

  March 2022

  Views: 3220 Comments

  1. આપણી જેમ તારાઓનું પણ જન્મ અને મૃત્યુ છે. પોતાના જીવન દરમિયાન વિશાળકાય તારાઓ તેમના કેન્દ્રમાં ઘણા મોટા પ્રમાણમાં અણુ બળતણનું દહન કરતા હોય છે.